Gå til hovedindholdet

Resultatet af ansøgningsrunden 2017 til økologisk biavl

Mange nye økologiske biavlere søgte autorisation og fik godkendt deres placeringer af bigårde til økologisk biavl. Desværre fik mange også afvist deres ansøgninger.

Publiceret 10. juli 2017

1. marts 2017 trådte nye regler for økologisk biavl i kraft. Vi offentliggjorde efterfølgende et vejledende kort over områder, hvor økologisk biavl kunne forventes godkendt. Inden ansøgningsfristen 10. april 2017 havde 31 biavlere søgt om godkendelse af placeringen af i alt 96 bigårde med ca. 482 bistader. En bigård er en samling af en eller flere bistader.

Væsentligt flere økologiske bistader

I 2016 var der godkendt 59 bistader, og efter årets ansøgningsrunde har 14 biavlere fået godkendt placeringerne af bigårde med i alt 272 bistader. Der er altså det første år med den nye regulering kommet mere end fire gange så mange økologiske bistader. Dermed er der sket en væsentlig stigning i antallet af økologiske bistader.

Desværre blev ikke alle ansøgninger imødekommet, da flere bigårde ikke var placeret inden for de godkendte områder. Vi vil i efteråret sammen med erhvervet evaluere den første ansøgningsrunde med de nye regler. Der er stadigvæk mange godkendte områder, hvor der i år ikke er søgt om godkendelse af økologisk biavl.

Se kortet over godkendte områder til økologisk biavl i 2017

Fakta om den nye regulering af økologisk biavl

Den nye model bygger på landmændenes årlige indberetning af afgrøder i fællesskemaet i forbindelse med deres tilskudsansøgninger. Afgrøderne samt naturtyper tildeles en nektarværdi. Disse nektarværdier summeres inden for et område på 3 km (2.827 ha) i to kategorier for henholdsvis godkendte og ikke-godkendte nektarkilder. For at et område kan godkendes til økologisk biavl, skal der være mulighed for, at bierne kan trække på mindst 95 % godkendte nektarkilder, som findes på økologiske arealer, miljøvenligt drevede arealer, naturarealer og lignende.

Vi offentliggør hvert år et kort, som viser, hvor økologisk biavl kan godkendes. Dette sker lige efter den årlige indberetning i april, hvor alle landmænd indberetter deres marker med afgrøder i det fælles tilskudsansøgningssystem. De godkendte steder vil hvert år kunne ændre størrelse og placering på baggrund af landmændenes afgrødevalg, og om de dyrker økologisk eller konventionelt.

Læs mere om økologisk biavl

Kontakt
Har du spørgsmål til ansøgning om autorisation, indberetning eller økologikontrol, er du velkommen til at kontakte Administrativ Jordbrugskontrol, Team Økologiadministration på tlf.: 33 95 80 00 eller e-mail: jordbrugskontrol@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU