Gå til hovedindholdet

Resultaterne fra handelsgødningskontrollen 2017 er klar

Hvert år laver vi stikprøvekontrol af handelsgødning for at sikre kvalitet og lovlighed af produkterne. Dette års resultater er nu klar på hjemmesiden.

Publiceret 8. november 2017

Hvert år udfører Landbrugsstyrelsen en landsdækkende stikprøvekontrol af handelsgødning. Formålet med kontrollen er at sikre kvaliteten og lovligheden af de markedsførte gødninger. Analyseresultaterne er nu klar i en rapport på vores hjemmeside.

Hent analyserapporten på vores hjemmeside

Rapporten omfatter en oversigt over de enkelte analyseresultater. Vi vil udgive en opsummerende rapport omkring analyseresultaterne i fjerde kvartal 2017.

Hvad viser resultaterne?

Rapporten indeholder 185 analyseresultater for gødninger, der er prøvetaget forskellige steder i Danmark i perioden primo februar til primo maj 2017. For hver stikprøve er der oplysninger om prøvetagningsstedet. Derudover kan du se, hvem der er produktansvarlig. Ved hver stikprøve vurderer vi, hvem der er den ansvarlige for håndteringen af produktet. Dette kan være producenten, importøren eller distributøren.

Resultaterne er opdelt alfabetisk efter prøvetagningsstedet. For hver gødning er der vist en toleranceværdi og et analyseresultat for hvert næringsstof. Hvis analyseresultatet viser, at der er underindhold (fald) af et næringsstof i forhold til deklarationen, vil det fremgå under ”Bemærkninger”.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: jordbrugskontrol@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon: tlf. 41 89 25 07.


MENU