Gå til hovedindholdet

Projektstøtte: Transport er ikke længere gyldig betalingsdokumentation

Får du tilskud fra en af projektstøtteordningerne under Landdistriktsprogrammet, er det ikke længere muligt at benytte transport af tilskud som betalingsdokumentation.

Publiceret 10. november 2017

Som modtager af tilskud fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen skal du kunne dokumentere de udgifter, du har haft i forbindelse med investeringer. På en række projektstøtteordninger under Landdistriktsprogrammet har det tidligere været muligt at benytte transport i det forventede tilskud som dokumentation for disse udgifter (betalingsdokumentation). Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ændrer nu denne praksis.

Hvad er transport af tilskud?

En transport er, når en tilskudsmodtager (fx en landmand) overfører sit forventede tilskud - eller dele af det - til en anden modtager. Den anden modtager er oftest en bank, en entreprenør eller lignende.

Transport af tilskud som betalingsdokumentation

Når en tilskudsmodtager vælger at benytte sig af transport, vil betalingen for en given udgift ske ved transport i det forventede tilskudsbeløb. I denne situation transporterer tilskudsmodtager (retten til) tilskuddet til fx en entreprenør som betaling for ydelsen.

Praksis har tidligere været, at transporten er dokumentation for, at du har afholdt en bestemt udgift. Men denne praksis er ikke længere gyldig. Det skyldes, at tilskuddet ikke dækker en gennemført betaling, og at EU's støttemidler bliver anvendt som finansieringskilde i stedet for banklån m.v. Dermed er der reelt tale om forskudsbetaling, da den faktiske overførsel af midler først sker, når tilskudsbeløbet bliver overført til fx en entreprenør.

Hvad skal du gøre i stedet?

I stedet skal du fremsende normal betalingsdokumentation jf. den til enhver tid gældende udbetalingsvejledning. Det vil sige betalingsdokumentation med dokumentation for, at kreditor har modtaget betaling for den udgift, du ønsker støtte til, og at betalingen er gennemført, inden du indsender din anmodning om slutudbetaling.

Ingen tilbagevirkende kraft

Praksisændringen har virkning for de tilsagn, hvor vi endnu ikke har modtaget en udbetalingsanmodning. Det vil sige, at praksisændringen ikke har tilbagevirkende kraft. Har du endnu ikke sendt os din udbetalingsanmodning, skal du sikre dig, at du har den nødvendige dokumentation.

Hvilke ordninger er berørt?

Det er ikke alle projektstøtteordninger, hvor det tidligere har været muligt at benytte transport som betalingsdokumentation. Praksisændringen for betalingsdokumentation kommer derfor til at gælde for følgende tilskudsordninger: 

  • Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder
  • Naturlige vandstandsforhold i Natura 2000
  • Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
  • Særlige levesteder for bilag IV-arter

Læs mere på hjemmesiden

Læs mere om transport af tilskud

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU