Gå til hovedindholdet

Privat-offentligt partnerskab for præ-planteforædling fortsætter i Norden

Danmark fortsætter sin deltagelse i det nordiske privat-offentlige partnerskabs samarbejde om præ-planteforædling i perioden 2018 – 2020. Det betyder, at det unikke samarbejde mellem planteforædlingsvirksomheder og universiteter på tværs i Norden vil fortsætte for sammen at skabe grundlaget for udvikling af tilpassede sorter til det nordiske jordbrug.

Publiceret 19. juli 2017

De nordiske samarbejdsministre besluttede på årets sommermøde i Norge at forny det offentlige-private partnerskab omkring præ-planteforædling for perioden fra 2018 til og med 2020. Efter partnerskabet blev løbet i gang i 2011, er det nu tredje gang, at det nordiske samarbejde bliver forlænget. Alle involverede parter i det nordiske partnerskab bakker op, fra de private og offentlige planteforædlingsvirksomheder til universiteterne og de nordiske lande. Den nye programperiode løber fra 2018 til og med 2020, og bliver fra dansk side støttet med 6,3 millioner kroner i perioden. Fra de danske deltagende virksomheder og universiteter bliver samarbejdet beskrevet som unikt og udbytterigt, og der er fuld opbakning til at fortsætte. Finansieringen sker efter en 50 – 50 nøgle, hvor der for hver bevilliget offentlige krone skal ske en finansiering med en krone fra den/de private projektdeltagere. 

Præ-planteforædling danner grundlaget for bedre afgrøder

PPP (private public partnership)-programmet om præ-planteforædling medvirker til at udvikle bedre og mere robuste afgrøder til fremtidens nordiske jordbrug set i lyset af krav om planternes tilpasning til ændrede klimaforhold, hensyn til miljøet og fremtidige behov for at sikre foder- og fødevareforsyning. Præ-planteforædling ligger forud for de enkelte virksomheders kommercielle forædling og er en langtids- og ressourcekrævende opgave, som er kendetegnet ved at være en ikke-kommerciel forsknings- og forædlingsaktivitet. 

Dansk deltagelse i fire ud af fem projekter
I den nuværende projektperiode er der fem forskellige projekter med dansk deltagelse i fire af projekterne. PPP-programmet bliver betragtet som en unik platform for værdifuld udnyttelse af de væsentlige danske forskningsressourcer på universiteterne i samspil med og til gavn for danske forædlingsvirksomheder og dansk jordbrug.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU