Gå til hovedindholdet

Pressemeddelelse: Nyt projekt skal gøre økologiske æg grønnere

GUDP-projektet ”Green Eggs” vil optimere udvindingen af protein fra kløvergræs. Målet er at skabe et nyt 100 pct. økologisk proteinfoder med en god aminosyreprofil, som udleder mindre kvælstof til miljøet.

Publiceret 12. april 2017

Fremover får vi grønnere æg. Både når der skal males påskeæg og serveres æg til morgenmaden.

Projektet ”Green Eggs” arbejder på at optimere udvindingen af protein fra kløvergræs og bruge dette til hønsefoder. Kløvergræsset skal blandt andet erstatte importerede sojabønner. På den måde får man et foder, der kan dyrkes lokalt, og som er 100 pct. økologisk.

I sidste uge offentliggjorde Landbrugs- og Fiskeristyrelsen nye tal, der viser, hvordan en bølge af økologi skyller ind over Danmark. Fra 2015 til 2016 blev det økologiske areal således forøget med 21 procent, svarende til cirka 37.000 ha, og antallet af økologiske æglæggende høns steg med 22 pct.

”Som økologisk fjerkræavler har man en udfordring med hensyn til proteinforsyning og korrekt aminosyresammensætning i foderet, men ”Green Eggs” har en interessant løsning med udgangspunkt i kløvergræs, som i forvejen er motoren i det økologiske landbrug. GUDP støtter projektet, fordi det har et stort potentiale, og forhåbentlig kan resultaterne fra ”Green Eggs” få endnu flere til at blive økologiske ægproducenter og dermed skubbe på omlægningen til økologi”, siger Mikael Thinghuus, bestyrelsesformand i Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der støtter projektet. 

Lever op til kommende EU-krav

I dag må foder til økologiske høns bestå af op til 5 pct. ikke-økologisk proteinfoder. Derfor bruger man f.eks. importerede sojabønner for at få de rigtige næringsstoffer i foderet. Det forventes imidlertid, at EU i 2018 indfører nye regler omkring økologi, der kræver, at foderet er 100 pct. økologisk. Derfor har økologiske landbrug brug for nye proteinkilder til deres foder.

Protein fra kløvergræs er særlig interessant i foder til høns, fordi indholdet af aminosyrer passer fint til hønsenes behov. Når hønsene fodres med en passende mængde protein, udskiller de mindre kvælstof gennem afføringen, hvilket reducerer overskud og tab af næringsstoffer til miljøet.

Blander kløvergræs med pilegrønt

Projektet omfatter også hønsegårde beplantet med piletræer. Træerne optager de overskydende næringsstoffer, som hønsene udskiller. De grønne blade fra piletræerne bliver herefter klippet af og bruges som grovfoder til hønsene.

”Green-Eggs”-projektet bygger på to tidligere projekter: ”OrganoFinery”, hvor man producerede bioraffineret proteinfoder ud af blandt andet kløvergræs og ”Multichick” - et projekt, der udvikler nye hønsegårdssystemer til økologiske slagtefjerkræ med produktion af træ-/energiafgrøder, som reducerer kvælstofudvaskningen, øger kulstofoplagringen samt forbedrer dyrevelfærden.

Mens de to projekter arbejdede med slagtefjerkræ, vil dette projekt udvikle systemet til æglæggende høner, der fodres med en blanding af kløvergræsprotein og pilegrønt. Samlet set skal det munde ud i en ny fodringsstrategi, som samtidig kan øge dyrevelfærden for æglæggende høner og have en positiv indvirkning på miljøet.

”Projektet er et godt eksempel på GUDP’s ønske om at støtte løsninger, som er både grønne og kommercielt bæredygtige. Projektet tager udgangspunkt i en kendt afgrøde i dansk landbrug, kløvergræsset, som tilføres en yderligere værdi gennem bioraffinering til proteinfoder. Det nye foder tænkes sammen med produktionssystemer med piletræer, som mindsker næringsstofudskillelsen og forbedrer dyrevelfærden”, siger bestyrelsesformand for GUDP, Mikael Thinghuus.

Fakta om Green Eggs

  • ”Green Eggs”-projektet er støttet økonomisk af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) med en bevilling på knap 7,8 mio. kroner.
  • Projektet er et samarbejde mellem Aarhus og Aalborg Universitet, DLG, Landbrug & Føde- varer SEGES samt det økologiske landmandspar Brian og Ingeborg Holm.

Kontakt

Ved spørgsmål om kvalitetsordningen kan Landbrugs- og Fiskeristyrelsen pressevagt kontaktes på tlf. 4189 2507


MENU