Gå til hovedindholdet

Pressemeddelelse: Naturskønne områder sættes til salg i Jylland

1200 hektar lave landbrugsarealer er over de seneste år blevet omdannet til våde enge og søer til gavn for miljøet. Nu sætter Landbrugsstyrelsen arealerne til salg.

Publiceret 1. september 2017

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt lavtliggende landbrugsjord fra lodsejere over hele Danmark. Jorden er siden blevet omdannet til våde enge og søer i såkaldte vådområde- og lavbundsprojekter.

Nu er de første naturskønne områder klar til at blive sat til salg af Landbrugsstyrelsen, og både landmand og private har mulighed for at købe.
 
"Vi kan nu kan sætte de første 1200 hektar naturområder til salg. Vi har gennem en årrække arbejdet på at omlægge lavtliggende landbrugsjord til vådområder til gavn for miljø og klima. Nu åbner vi dørene for interesserede købere, der ønsker at eje og bruge arealerne", siger Palle Graversgaard, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i Tønder.
 
Vådområde- og lavbundsprojekterne mindsker kvælstof- og fosforudledningen fra landbruget på naturlig vis og bidrager til, at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser på miljø- og klimaområdet.

1.200 ha sælges i løbet af efteråret

I løbet af efteråret 2017 forventer vi at udbyde i alt ca. 1.200 hektar til salg, og i første kvartal 2018 forventer vi at udbyde yderligere ca. 200 hektar. Der er tale om   ca. 25 vådområdeprojekter. I de kommende år vil vi løbende udbyde endnu flere vådområder til salg.
 
De arealer, der udbydes fra efteråret 2017, ligger i Jylland. Senere vil der også blive udbudt arealer på både Fyn og Sjælland.
 
Interesserede kan læse nærmere om, hvordan man køber arealerne på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk. Det kan være folk, som driver landbrug i forvejen, men andre er også meget velkomne til at byde ", siger Palle Graversgaard.
 
På dette Danmarkskort kan du se, hvor arealerne ligger.
 
Læs mere om, hvordan du køber arealerne her.

FAKTA: Sådan fungerer vådområder og lavbundsprojekter

  • Et vådområde etableres typisk ved, at man hæver vandstanden i vandløb, lukker grøfter og dræn og slukker pumper, så området bliver vådere. De fleste vådområder bidrager til at nitrat omdannes til frit kvælstof, som frigives til atmosfæren i stedet for at ende som næring for alger i de indre farvande. Andre vådområder tilbageholder fosfor, som også kan være årsag til uønsket algevækst.
  • Et lavbundsprojekt mindsker landbrugets klimabelastning ved at hæve vandstanden og standse iltning af organisk stof i jorden. Dermed undgås at der frigives kuldioxid til atmosfæren. Dermed bidrages til en lavere udledning af drivhusgasser fra landbruget. Ligesom for vådområder har lavbundsprojekter også en positiv indvirkning på vandmiljøet.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail jordfordeling@lfst.dk .
 
Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07


MENU