Gå til hovedindholdet

Præcisering af begrebet ”enheder” under Økologisk investeringsstøtte 2016

Har du søgt om støtte under Økologisk investeringsstøtte 2016 og undret dig over, hvad begrebet ’enheder’ dækker over? Vi har præciseret definitionen af enheder for de ansøgte teknologier, så alle ansøgerne stilles lige. Læs med her og bliv klogere på, hvad begrebet dækker over for hver af de teknologier, som du har søgt støtte til.

Publiceret 19. juni 2017

Når vi skal prioritere de ansøgninger, der er kommet ind til Økologisk investeringsstøtte 2016, giver vi hver ansøgning en prioriteringsscore. Scoren udregnes på baggrund af investeringens størrelse, den økonomiske effekt og antallet af enheder af den pågældende teknologi. Vi har fået en del spørgsmål til, hvad begrebet ’enheder’ dækker. Derfor præciserer vi nu og forklarer, hvordan én enhed defineres for hver af de enkelte teknologier. 

Du skal som ansøger ikke gøre noget. Vi har kategoriseret de teknologier, du har søgt støtte til. Du skal dog være opmærksom på, at sagsbehandlingen er forsinket, og vi gør alt, hvad vi kan for at give tilsagn hurtigst muligt.  

Teknologierne inddeles i fire kategorier

For at prioritere alle ansøgere lige har vi defineret fire kategorier, hvor hver af teknologierne fra teknologilisten tilhører én af de fire kategorier. I hver kategori håndteres definitionen af én enhed på en fastlagt måde. 

Kategori A, ”stk.”
Under kategori A er én enhed defineret som et stykke teknologi, altså en-til-en. Eksempelvis er teknologien ”Moderne farehytter” defineret under kategori A, og her er én enhed defineret som én farehytte.

Kategori B, ”bærende enhed”
Kategori B-teknologier er baseret på et hovedelement, som er bærende for den økonomiske effekt af teknologien. Teknologien ”Vandforsyning” er et eksempel på kategori B, hvor én enhed defineret som ”4 drikkekopper og 100 meter rør”. Her er det selve drikkekopperne, der giver effekten af teknologien, og derfor vil det være antal af drikkekopper, der afgør, hvor mange enheder du tildeles. Hvis du har ansøgt om støtte til 20 drikkekopper og 1000 meter rør, så definerer vi din ansøgning som fem enheder (1 enhed svarer til 4 drikkekopper = 20 drikkekopper), uanset hvor mange meter rør, du har ansøgt om.

Kategori C, ”forholdstal”
For teknologier under kategori C omregner vi enheder i forholdstal, dvs. forholdet mellem det antal af en teknologi, som du har ansøgt om, og det antal, som vi har angivet som definitionen af en enhed. Eksempelvis hvis du har søgt støtte til et ”Hængebanesystem til grovfoder til hønsestalde”. Her har vi defineret én enhed som et hængebanesystem til 30.000 hønepladser. Hvis du har søgt om støtte til hængebanesystemet i en stald med 20.000 hønepladser, så udregner vi en effekt svarende til 0,67 enhed (20.000/30.000 hønepladser).

Kategori D, ”ingen har søgt”
Vi har ikke præciseret enheder for en række teknologier, da de ikke er blevet ansøgt. Et eksempel er ”Tilsætning af syre til overbrusningsvandet”. 

Læs mere i tilskudsguiden

Se hele teknologilisten og kategoriseringer

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 

 

 


MENU