Gå til hovedindholdet

Planlagt lukning af Tast selv-service onsdag den 7. februar 2018 kl. 17:00 til 23:00

Vi minder om, at Tast selv-service er lukket onsdag den 7. februar 2018 kl. 17:00 til 23:00. I det planlagte servicevindue vil vi opdatere følgende systemer: FS2018 - Fællesskema 2018; KV 2018 - Kvælstof- og fosforområder; KV 2016 - Kvælstof- og fosforområder; KV 2015 Runde 1 og Runde 3 - Kvælstof- og fosforvådområder; VL2016R2 - Vandløbsrestaurering; Lavbundsprojekter 2017; Lavbundsprojekter 2018 og MV2018 - Minivådområder.

Publiceret 7. februar 2018


MENU