Gå til hovedindholdet

Oversigt over tilskudsordninger, der åbner i 2018

Du kan her få overblik over, hvilke ordninger der åbner i 2018 under Landdistriktsprogrammet, markedsordningerne og de nationale ordninger.

Publiceret 27. april 2017

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ønsker at give dig gode muligheder for at planlægge din ansøgning om tilskudsstøtte. Derfor offentliggør vi nu, hvornår en lang række ordninger åbner i 2018.

Vi vil løbende offentliggøre flere informationer for de enkelte ordninger, så vi opfordrer dig til at holde dig orienteret på vores hjemmeside. Når du planlægger din ansøgning, skal du være opmærksom på særlige forhold for de enkelte ordninger og mulige ændringer.

Når den politiske aftale for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-20 er indgået, vil vi også offentliggøre, hvilke ordninger der åbner i 2018 under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Landdistriktsprogrammet

Her kan du se, hvilke ordninger der åbner under Landdistriktsprogrammet, og hvornår du kan ansøge dem. 

Ordninger under Landdistriktsprogrammet

Åbner

Lukker

Almindelig miljøteknologi

01.08.18

02.10.18

Etablering af løsdrift i farestalde

15.06.18

30.08.18

Modernisering af kvægstalde

16.08.18

13.12.18

Minivådområder

01.02.18

31.03.18

Lavbundsprojekter (runde 1)

01.03.18

18.04.18

Lavbundsprojekter (runde 2)

15.11.18

30.01.19

Kvælstof- og fosforvådområder (runde 1)

05.01.18

05.03.18

Kvælstof- og fosforvådområder (runde 2)

15.06.18

01.09.18

Økologisk arealtilskud (søges i Fællesskema)*

01.02.18

21.04.18

Pleje af græs og naturarealer (søges i Fællesskema)*

01.02.18

21.04.18

*Dette er arealstøtteordninger

Markedsordningerne og de nationale ordninger

Nedenfor kan du se, hvilke Markedsordninger der åbner i 2018.

EU's informations- og salgsfremmeordning kan du ikke søge gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Du skal søge om støtte gennem EU-agenturet CHAFEA. De fastsætter også det præcise tidspunkt for ansøgningsperioden. Du skal derfor holde øje med ordningen på CHAFEA's hjemmeside.

 Markedsordninger

Åbner

Lukker

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (frugt og grønt)

01.02.18

01.04.18

Skoleordningen for frugt, grønt og mælk (mælk)*

01.08.18

31.07.19

Promotion (information og salgsfremme)

12.01.18**

20.04.18

Producentorganisationer for frugt og grønt

01.08.18

01.10.18

* Dette er en udbetalingsordning, og der skal ikke søges om tilsagn

** Forventet

Herunder kan du se, hvilke nationale ordninger der åbner i 2018. 

 Nationale ordninger

Åbner

Lukker

Dyrevelfærdspuljen

01.09.18

01.10.18

Vi vil på et senere tidspunkt offentliggøre flere nationale ordninger, som åbner i 2018.

Ordninger, du kan søge under Miljøstyrelsen

Du kan også søge en række tilskudsordninger for 2018 gennem Miljøstyrelsen.

For at orientere dig om disse ordninger, skal du holde øje med Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ordninger, som skal ansøges hos Miljøstyrelsen

Åbner

Lukker

Biodiversitetsskov*

01.07.18

01.09.18

Privat Skovrejsning*

01.07.18

01.09.18

Urørt skov

01.07.18

01.09.18

Læhegn

01.07.18

01.09.18

Sammenhængende arealer (forsøgsordning)

**

**

* Ordning under Landdistriktsprogrammet.

**Dato er endnu ikke fastlagt.

Læs mere i tilskudsguiden

I løbet af 2017 og 2018 kan du læse mere om ordningernes indhold og prioritering af ansøgninger i tilskudsguiden. Der kan du bl.a. finde vejledninger til de enkelte ordninger.

Find tilskudsguiden

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU