Gå til hovedindholdet

Overblik over tilskudsmulighederne fra Det Danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram i 2017

Fra investeringer på fiskefartøjer og i akvakultur til udviklingsordninger inden for fiskeri, natur og akvakultur. Få her det samlede overblik over de tilskudsmuligheder, der åbner i 2017 under Det Danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram (EHFF).

Publiceret 3. februar 2017

Et skift til mere miljørigtige fiskeredskaber, forøgelse af produktionen af danske opdrætsfisk og andre aktiviteter, der styrker konkurrenceevnen og beskæftigelsen, kan opnå tilskud fra Miljø- og Fødevareministeriet og EU gennem EHFF-programmets ordninger. EHFF-programmet realiserer den politiske aftale om støtte til fiskeri og akvakultur i perioden 2014-2017, og understøtter gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks målsætning om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer. Nedenfor kan du læse om syv tilskudsordninger, der åbner i 2017. 

Investeringer vedrørende fiskefartøjer

Vi giver tilskud til investeringer og udstyr om bord på et fiskefartøj. Ordningen åbnede 1. februar 2017, men er lukket igen, da der allerede er søgt for mere end den økonomiske ramme på 27,5 mio. kr. 

Investeringer i akvakultur

Formålet med tilskud til investeringer i akvakulturanlæg er at øge produktionen af danske opdrætsfisk og skaldyr. Der gives tilskud til at etablere eller udvikle akvakulturanlæg til at øge produktionen og fremme en miljømæssigt bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor.

Ordningen åbnede den 1. februar 2017, og du kan søge indtil den 3. april 2017. Der er afsat 24,7 mio.kr. til ordningen.   

Læs mere og hent ansøgningsmateriale

Vandløbsrestaurering

Ordningen har til formål at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt, og dermed sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandløbsforekomster.

Du kan søge tilskud i perioderne 2. marts til 20. april 2017 eller 1. august til 21. september 2017. Der er afsat ca. 110 mio. kr. til ordningen.

Investeringer i forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter

Ordningens formål er at forbedre de små og mellemstore virksomheders vækst og konkurrenceevne, og dermed fastholde beskæftigelse i den danske fiskeindustri. Der ydes støtte til investeringer i nye processer, produkter, teknologi eller ny organisering inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter.

Du kan søge tilskud fra 1. maj 2017 til 1. september 2017. Der er afsat 10. mio. kr. til ordningen.

Fælles indsatser indenfor akvakultur

Formålet med ordningen er at bidrage til vækst i både volumen og værdi af dansk opdrætsfisk gennem støtte til udviklingsaktiviteter i akvakulturerhvervet. Du kan få tilskud til udvikling af teknisk, videnskabelig og organisatorisk viden samt udvikling af nye akvakulturarter med markedspotentiale, nye produkter og processer og indførelsen af nye arter på markedet.

Du kan søge tilskud fra 2. oktober 2017 til 3. januar 2018. Der er afsat 15,2 mio. kr. til ordningen.

Fælles indsatser indenfor fiskeriet

Ordningen har til formål gennem udviklingsaktiviteter at bidrage til øget samarbejde mellem fiskere og forskere og værdiskabelse i hele værdikæden fra hav til bord. Du kan få tilskud til undersøgelser, forsøg og pilotprojekter, overvågning, forvaltning, innovation og formidlingsaktiviteter.

Du kan søge tilskud fra 2. oktober 2017 til 3. januar 2018. Der er afsat 14,9 mio. kr. til ordningen.

Fælles indsatser for fiskeri, natur og miljø

Ordningen har til formål at bidrage til øget viden til brug for forvaltning af fiskeriet, udvikling af mere skånsomt fiskeri, færre uønskede fangster og mindre miljøpåvirkning af havmiljøet.

Du kan søge tilskud fra 2. oktober 2017 til 3. januar 2018. Der er afsat 48,3 mio. kr. til ordningen.

Hjælp til projektudvikling

Har du brug for inspiration til dit projekt, spørgsmål om tilskud til konkrete projektideer eller problemstillinger, der måske kan løses med tilskud fra en af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets støtteordninger, kan du kontakte facilitator Poul Tørring på pt@aquamind.dk eller tlf. 23 36 17 25 og få gratis rådgivning til at komme videre fra idé til projekt. Rådgivningen omfatter ikke den egentlige udarbejdelse af ansøgninger.

Mere information

Ordningerne er en del af det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som medfinansieres med EU-midler fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

Yderligere information om muligheder og betingelser i de enkelte ordninger kan findes på vores hjemmeside i tilskudsguiden en måned inden ansøgningsperioden for de enkelte ordninger

Gå til tilskudsguiden

Kontakt

Har du spørgsmål til ordningerne, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller skrive til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU