Gå til hovedindholdet

Opdateret oversigt over sagsbehandlingstider

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen oplyser løbende om vores sagsbehandling på hjemmesiden. Her kan du se en oversigt over de tilskudsordninger, der enten er (eller har været) forsinkede.

Publiceret 8. marts 2017

I februar udsendte vi den første nyhed om, at oversigten over sagsbehandlingen var lagt på hjemmesiden.

Siden da er sagsbehandlingen på miljøteknologi (gylleforsuring) afsluttet. Samtidig er sagsbehandlingen på Miljøteknologi (svinestalde- og kvægstalde), Økologisk investeringsstøtte 2015, Erhvervsudvikling – udviklingsprojekter og videndeling (ex fonde) i fuld gang.

Forsinkelser på Slagtepræmie 2016, Promotion og EHFF

Der er forsinkelser på en række udbetalinger. Det drejer sig om bl.a. Slagtepræmie 2016, hvor udbetalingen skulle have fundet sted i starten af marts. Nu forventer vi først at kunne udbetale i slutningen af marts.

Derudover er nogle udbetalinger på ordningen Promotion (Tilskud til salgsfremstød i EU og uden for EU) og under EHFF-programmet, der er forsinkede. Under EHFF drejer det sig om ordningerne Fiskerikontrol, Investeringer i Fiskefartøjer, Produkt- og afsætningsplaner, Fiskeri, natur og miljø.  Vi forventer, sagsbehandlingen på begge områder er afsluttet i 2. kvartal.

Vi arbejder ihærdigt på at behandle sagerne så hurtigt som muligt, men beklager naturligvis de gener, som eventuelle forsinkelser medfører.

Vores tilskudsguide på hjemmesiden er under opdatering.

Se oversigten over sagsbehandlingen

Se tilskudsguiden

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail euogerhverv@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU