Gå til hovedindholdet

Omfordeling og flere midler til Erhvervsudvikling 2016 så flest muligt kan få støtte

Vi har omfordelt midler mellem de to ordninger under Erhvervsudvikling og tilført ekstra midler, så 30 ud af 34 ansøgere kan få til tilsagn om støtte. Du kan her se resultatet af ansøgningsrunden for Erhvervsudvikling 2016.

Publiceret 26. juni 2017

Der har været stor interesse for vores projektstøtteordning Erhvervsudvikling 2016, som dækker ordningerne Projekter om videnoverførsel og Udviklings- og pilotprojekter. Vi har samlet afsat 80 mio. kr. til Erhvervsudvikling 2016, men der er blevet søgt om støtte for 87,2 mio. kr. 

Ud af de 80 mio. kr. har vi reserveret 24 mio. kr. til ordningen Projekter om videnoverførsel og 56 mio. kr. til Udviklings- og pilotprojekter. Vi har modtaget mange flere ansøgninger til Udviklings- og pilotprojekter, end vi har reserveret midler til. På den anden side har vi fået færre ansøgninger til Projekter om videnoverførsel end budgetteret. Derfor omfordeler vi nu de reserverede midler mellem de to ordninger, så flere ansøgere kan få tilsagn om støtte, og alle midlerne kan komme ud at arbejde for en bedre konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget.  

Vi tilfører flere midler, så flere kan få støtte

Vi har også valgt at tilføre 3 mio. kr. ekstra til ordningen, således at hele rammen kan blive udnyttet og flere kan få tilsagn om støtte. Med omfordelingen og tilførslen af flere midler kan vi give tilsagn om støtte til 30 ud af 34 ansøgere. 

Alle projekter og selve ordningen Erhvervsudvikling er finansieret 50 procent fra EU og Landdistriktsprogrammet og 50 procent fra Landbrugets Fonde. 

Vi er godt i gang med at sende breve ud om, hvorvidt du har fået tilsagn eller ej. Hvis du ikke har modtaget noget fra os endnu, vil du senest høre fra os i starten af juli. 

Du kan her se resultatet af ansøgningen til Erhvervsudvikling 2016.

Antal ansøgninger

Projekter om videnoverførsel

6

Indsats- områder

Dyrevelfærd

3

Klima, natur og miljø

1

Økologi

2

 

 

 

Udviklings- og pilotprojekter

28

Indsats- områder

Dyrevelfærd

4

Klima, natur og miljø

14

Økologi

10

Biodiversitet

0

MRSA

0

 

Om Erhvervsudvikling 2016

Projektstøtteordningen Erhvervsudvikling 2016 er primært rettet mod virksomheder, organisationer og foreninger. Ordningen giver mulighed for at søge støtte til udviklings- og pilotprojekter og projekter om videnoverførsel inden for det primære landbrug. 

Formålet er at fremme konkurrenceevne og bæredygtighed i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor.
Ordningen er en del af EUs landdistriktsprogram. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til projekttilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU