Gå til hovedindholdet

OK 2018: Konsekvenser af en eventuel konflikt

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger er der varslet strejke og lockout for Landbrugsstyrelsens medarbejdere. Her kan du læse, hvilken betydning det kan få.

Publiceret 7. marts 2018

Hvem er omfattet i Landbrugsstyrelsen?

Der er varslet strejke for alle akademikere og it-medarbejdere i hele Landbrugsstyrelsen samt sagsbehandlere i Tønder.

Finansministeriet har også varslet lockout af styrelsens medarbejdere. Dette forventes at omfatte langt de fleste af styrelsens medarbejdere. Ganske få medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af planter og frugt og grønt, er undtaget fra lockout.

Hvad betyder det for kunderne?

En eventuel konflikt vil kunne få konsekvenser for vores udbetalings-, sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer. Det gælder også Tast selv-service, hvor landmændene i øjeblikket søger om årets landbrugsstøtte.

Konsekvenserne kan blive længere sagsbehandlingstider og forsinkede udbetalinger. Der er også en risiko for, at vi i en periode må lukke vores selvbetjeningsløsninger – som fx Tast selv-service.

Konsekvenserne for vores kunder er naturligvis afhængige af omfang og varighed af en eventuel konflikt.

Hvornår starter en eventuel konflikt?

De faglige organisationer har varslet strejke fra den 4. april.

Finansministeriet har varslet lockout fra den 10. april.

Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en eventuel konflikt op til to gange 14 dage.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 95 80 00 eller sende en e-mail til mail@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på telefon 41 89 25 07


MENU