Gå til hovedindholdet

OK 2018: Konfliktens eventuelle konsekvenser for import og eksport med frø og planter

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger er der varslet strejke og lockout for størstedelen af Landbrugsstyrelsens medarbejdere. Få overblikket over konsekvenserne for import og eksport med frø og planter. Dette gælder ikke import- og eksportlicenser for fødevarer.

Publiceret 28. marts 2018

De faglige organisationer har varslet strejke for alle akademikere og it-medarbejdere i hele Landbrugsstyrelsen fra 4. april 2018. Finansministeriet har også varslet lockout af styrelsens medarbejdere fra 10. april 2018. Langt de fleste medarbejdere vil blive omfattet, det gælder også medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af frø, planter og frugt og grønt.

Kundecentret er åbent under en eventuel konflikt

Hvis der bliver strejke, vil vores kundecenter fortsat være åbent. Det vil sige, at du fortsat kan ringe til os, dog må du forvente lidt længere ventetid på telefonen, da vi vil være færre medarbejdere end normalt. En eventuel strejke træder tidligst i kraft 4. april.

Også under en eventuel lockout vil vores kundecenter være åbent, dog med færre medarbejdere til at tage telefonerne.

Hvad rammes af en eventuel konflikt?

Hvis parterne ikke når til enighed, kan de faglige organisationer bede medarbejderne om at strejke tidligst fra 4. april. Det vil betyde, at Landbrugsstyrelsen i konfliktperioden ikke kan:

 • Udstede plantesundhedscertifikater i forbindelse med eksport af frø eller planteprodukter
 • Være klar med beredskab til at håndtere eventuelle udbrud af karantæneskadegørere på planteområdet

Derudover kan vi risikere, at vores IT-systemer bliver påvirket, da Statens IT også er omfattet af strejken.

Arbejdsgiver kan vælge at gøre lockouten til en realitet tidligst fra 10. april. Det kan betyde, at kontrollørerne også må stoppe arbejdet, og derfor kan Landbrugsstyrelsen heller ikke:

 • Kontrollere frø, planter, planteprodukter, frugt og grønt, når de kommer ind Danmark
 • Udføre eksportkontrol af frø, planter eller planteprodukter, frugt og grønt
 • Udføre løbende eksportrelateret avlskontrol med planter

Vi har tidligere meldt ud, at enkelte medarbejdere, der beskæftiger sig med import- og eksport af planter og frugt og grønt, ville kunne blive undtaget for konflikt. Det er dog ikke lykkedes at undtage nogen dags dato.

Import- og eksportlicenser for fødevarer rammes ikke

Landbrugsstyrelsen kan som udgangspunkt fortsat håndtere toldkontingentordningen og import- og eksportlicenser som normalt, da medarbejderne på dette område er undtaget fra konflikten.

Hvornår starter en eventuel konflikt?

 • De faglige organisationer har varslet strejke fra 4. april 2018
 • Finansministeriet har varslet lockout fra 10. april 2018
 • Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en eventuel konflikt i 14 dage ad to omgange

Hvis konflikten trækker ud

Trækker konflikten ud, vil det kunne få konsekvenser, der vil afhænge af omfanget og varigheden af en eventuel konflikt.

Forbered dig bedst muligt

Vi opfordrer eksportører af frø, planter og planteprodukter til at:

 • Forberede jeres kunder i udlandet
 • Tilpasse jeres produktion så vidt muligt
 • Foretage tabsbegrænsende dispositioner

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 95 80 00 eller sende en e-mail til enheden for Planter på planter@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på 41 89 25 07.

Læs også nyheden: Hvad betyder en eventuel konflikt for dig som er landbruger og kunde i Landbrugsstyrelsen?


MENU