Gå til hovedindholdet

Også 2016 blev et travlt jordfordelingsår

Efter år 2015, der blev udråbt som det travleste jordfordelingsår nogensinde, blev også 2016 et år med mange afsluttede jordfordelinger.

Publiceret 7. april 2017

I 2016 er der afsluttet 20 jordfordelinger, og 417 ejendomme har været involveret med omlægning af arealer med køb eller salg i jordfordelingerne. I alt har ca. 2.800 ha skiftet ejer via de 20 jordfordelingskendelser. 

Hvorfor jordfordeling?

Hovedparten af jordfordelingerne er gennemført for at sikre etablering af vådområder, som etableres for at fjerne kvælstof fra havmiljøet. Det er en stor miljøopgave i disse år, og den enkeltopgave, der kaster mest jordfordelingsaktivitet af sig.

Men på listen af de 20 jordfordelinger optræder også to sager, hvor der byttes jord for at rejse ny skov, og en jordfordeling for at skaffe areal til og afbøde de landbrugsmæssige ulemper ved anlæg af en omfartsvej om en jysk købstad. 

Jordfordeling på eget initiativ

Mest usædvanlig blandt de 20 jordfordelinger er en jordfordeling med 25 ejendomme, hvor der på landmændenes eget initiativ - og for egen regning - er skiftet ejerskab på næsten 200 ha i marsken i Ballum i Sønderjylland. Jordfordelinger af denne type - med det formål at forbedre arronderingen af ejendommene, dvs. placeringen af jordarealet omkring bygningerne - var tidligere en udbredt og kendt jordfordelingsaktivitet. Men de seneste år er det helt store fokus, når der jordfordeles, at der sikres etablering af projekter i det åbne land, der inddrager landbrugsjord med et natur- eller miljøformål. 

Jordfordeling med offentlig finansiering

Fra 2017 bliver det igen muligt at gennemføre arronderingsjordfordelinger med offentlig finansiering. Som led i regeringens Naturpakke, kan der i tilknytning til vådområde- og lavbundsprojektjordfordelingerne gennemføres arronderingsjordfordelinger. Det er håbet, at arronderingsjordfordelingerne skal skabe synergi til vådområde- og lavbundsprojekterne, så der både skabes bedre driftsmuligheder for de involverede landbrugsejendomme og samtidig sættes gang i vådområde- og lavbundsprojekterne. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordfordeling@lfst.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU