Gå til hovedindholdet

Økologi: Nordjylland går frem – men Sønderjylland er stadig størst

Økologien fortsætter sin fremgang i Danmark. Den nye økologistatistik fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen viser største fremgang i 18 år – men der er forskel på udviklingen i kommuner og regioner.

Publiceret 6. april 2017

Flere og flere danske landmænd ønsker at lægge om til økologisk landbrug. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har netop offentliggjort ”Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2016”, hvor det fremgår, at det økologiske areal fra 2015 til 2016 blev udvidet med 21 procent, svarende til ca. 37.000 ha. Dermed er det økologiske areal oppe på 216.794 ha, hvilket er ny Danmarksrekord.

”Der er stor interesse for at omlægge til økologisk landbrug i disse år, og hos forbrugerne er interessen for at købe de økologiske fødevarer lige så stor. Det er meget positivt, at de danske landmænd er parate til at omlægge deres landbrug efter forbrugernes ønsker, og i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen er vi parate til at vejlede landmændene og støtte udviklingen af dansk økologi,” siger Jette Petersen, direktør i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Nordjylland går mest frem

Fremgangen i økologisk landbrug gør sig gældende i alle landets regioner men særligt i Nordjylland, hvor det økologiske landbrugsareal er udvidet med 12.223 ha. Det er især malkekvægsbedrifter, der er udbredt i Nordjylland. Thisted er den kommune i regionen med det største økologisk areal, ganske få hektar flere end Mariagerfjord kommune.

Men trods den store fremgang er Nordjylland langt fra den største økologi-region. Her er Sønderjylland og Midtjylland klart i front, og det er da også i disse regioner, at vi finder de fem kommuner i Danmark med størst økologisk areal: Tønder (14.812 ha), Varde (12.054 ha), Herning (10.821 ha), Ringkøbing-Skjern (10.592 ha) og Aabenraa (8.292 ha).

Stor forskel på andel af økologi i kommunerne

På landsplan udgør andelen af det økologiske areal 8,1 pct. af landbrugsarealet. Nedenfor i figur 1 er angivet fordelingen af det økologiske areal i forhold landbrugsarealet på kommunalt niveau. Gul farve indikerer, at det økologiske areal har nogenlunde samme andel af landbrugsarealet som på landsplan. De to niveauer af røde farver indikerer en mindre andel af økologisk areal i kommunen end på landsplan. På samme måde viser de to grønne farver en større andel af økologisk areal i kommunen end på landsplan.

 Andel af økologisk areal i forhold til landbrugsarealet pr. kommune

Andre afgrøder end konventionelt landbrug

Fordelingen af afgrøder, der blev dyrket på økologiske arealer, var forskellig fra fordelingen af afgrøder der blev dyrket på produktionsarealet i landbruget generelt i 2016.

Mere end halvdelen af det økologiske produktionsareal anvendes til grovfoder, helsæd og græs, mens 28 procent af produktionsarealet i landbruget generelt blev brugt til det samme formål. Omvendt anvendes kun 33 procent af de økologiske produktionsarealer til produktion af korn, oliefrø og bælgsæd til modenhed, mens det gælder hele 62 procent af produktionsarealet i landbruget generelt.

Det skyldes blandt andet økologireglernes krav om at de økologiske husdyr skal ud på græs.

Læs hele Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2016 her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU