Gå til hovedindholdet

Økologer med ikke-økologisk biavl skal indberette bistaderne

Alle økologer, der har ikke-økologiske bistader på deres bedrift, skal indberette bistaderne til Landbrugsstyrelsen. Der er flere muligheder i forbindelse med indberetningen.

Publiceret 8. februar 2018

Bier til eget brug

Hvis du ikke kan eller vil omlægge din biavl til økologisk drift, har du mulighed for at have op til 2 bistader til eget brug. Du må ikke både have økologiske bier og bier til eget brug. ”Eget brug” betyder, at du ikke må sælge honning fra bistaderne. Du skal altid indberette bier til eget brug i Fællesskemaet. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, afsnit 12.10.

Ikke-økologiske bier i bestøvningsøjemed

At have bier i ”bestøvningsøjemed” kan være relevant for dig, hvis:

  • du enten har flere end 2 bistader, men ikke har mulighed for at opstille dem på arealer godkendt til økologisk biavl eller
  • du både har økologiske bier og bier, der er opstillet på arealer, der ikke kan godkendes til økologisk biavl.

Hvis du ønsker at have bier til bestøvning, skal du søge om dispensation til at have ikke-økologiske bier i bestøvningsøjemed.

Muligheden er mest relevant for dig, der har økologiske bifamilier og gerne vil fortsætte med de ikke-økologiske bifamilier, som ikke kan godkendes til økologi på grund af deres placering.

Når du har bier i bestøvningsøjemed, skal alle andre regler for økologisk biavl end deres placering overholdes, herunder fodring med økologisk sukker. Honningen fra de bier, du holder i bestøvningsøjemed, må du ikke sælge som økologisk. Du kan læse mere om regler for økologisk biavl i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, afsnit 21.

Send en mail med oplysninger om dine bier til jordbrugskontrol@lbst.dk, hvis du gerne vil have dem i bestøvningsøjemed.

Samtidig drift

Hvis du har mere end 2 bistader på din økologiske bedrift og ikke har mulighed for at omlægge dem til økologisk drift eller ønsker at holde dem i bestøvningsøjemed, skal du søge om tilladelse til samtidig drift. På grund af reglerne for parallelavl kan du ikke få tilladelse til samtidig drift, hvis du samtidig har økologiske bier. Du kan læse mere om ansøgningsprocedure og om betingelser for samtidig drift i Økologivejledning, afsnit 28. Bemærk, at der ikke er et skema til ansøgning om samtidig drift.

Læs mere i vores Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion


MENU