Gå til hovedindholdet

Nyt kortgrundlag i IMK til målrettede efterafgrøder

Nogle landmænd med marker i oplandet til Vadehavet vil opleve at få et mindre krav til målrettede efterafgrøder, mens nogle landmænd i Østjylland kan opleve at få et højere krav. Det sker, fordi der er fejl i Aarhus Universitets data, som ligger til grund for kort over den målrettede efterafgrødeordning. Miljø- og Fødevareministeriet korrigerer nu kortene.

Publiceret 16. januar 2017

Der har desværre været fejl i de beregninger, Aarhus Universitet har foretaget omkring grundlaget for opgørelse af indsatsbehovet for de målrettede efterafgrøder. Fejlen er blevet opdaget, efter at Miljø- og Fødevareministeriet samt DCA på Aarhus Universitet har foretaget en kritisk gennemgang af beregningsforudsætningerne, hvilket har ændret på den geografiske fordeling af den beregnede medudvaskning som følge af de øgede kvælstofnormer. De nye tal viser, at udvaskningen af kvælstof til Vadehavet er mindre end tidligere beregnet, og at udvaskning til nogle østjyske fjorde er større.

DCA har foretaget en ny beregning, og SVANA og NaturErhvervstyrelsen har på den baggrund ændret det samlede kvælstofindsatsbehov for de målrettede efterafgrøder fra 143.800 hektar til 137.500 hektar i 2017.

Generelt kommer det til at betyde, at der vil være behov for færre målrettede efterafgrøder i 2017. Det gælder særligt i nogle af de områder i Sønderjylland, hvor der ellers var et meget højt behov.

Landmændene i nogle områder af Sønderjylland skal altså levere færre målrettede efterafgrøder, end vi tidligere har meldt ud. Det betyder dog også, at landmænd med jord i områder, hvor der udledes kvælstof til visse østjyske fjorde, vil få et større indsatsbehov.

Vi fastholder budgettet på de minimis-støtten, så der gives stadig tilskud på op til 145.000 ha målrettede efterafgrøder. Det betyder, at der bliver lidt større fleksibilitet til at nå i mål i alle områder. 

Ændringen gælder kystvand og ikke grundvand

Ændringen har udelukkende betydning for den beregnede merbelastning af kvælstof til kystvande og dermed den indsats, der skal modvirke forringelse af kystvandområder. 

Ændringen har ikke betydning i forhold til opgørelsen af de indsatsbehov, der skal modvirke forringelse af grundvand, idet grundvandsberegningerne er baseret på en korrekt fordeling af merudvaskningen. 

Kortene bliver opdateret til 1. februar

På baggrund af fejlen tilretter vi de vejledende indsatsbehov i den frivillige del af ordningen om målrettede efterafgrøder, som vi tidligere har meldt ud, herunder kort.

Vi opdaterer kortene med det nye indsatsbehov hurtigst muligt, så de er klar til ansøgningsrunden åbner 1. februar.

Vi beklager over for de landmænd, som fejlen har skabt gener for.

Læs mere i SVANAs nyhed.  

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU