Gå til hovedindholdet

Nye projekter genbruger gener fra korn og kvæg samt samler træer og ænder

Landbrugsstyrelsen har netop tildelt tilsagn for 2 mio. kr. til projekter inden for bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer.

Publiceret 19. december 2017

I forbindelse med årets ansøgningsrunde om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer blev der ansøgt for omkring 7,5 mio.kr.

Ansøgningerne er blevet vurderet og indstillet til enten godkendelse eller afslag af et eller begge af Landbrugsstyrelsens to rådgivende udvalg; Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer (Bevaringsudvalget) og Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer.

Projekttilskudsordningen er en del af Danmarks indsats for bevaring af biodiversiteten inden for jordbrugets genetiske ressourcer for fødevarer og foder. Bæredygtig brug, udvikling og bevaring af jordbrugets ressourcer kan både styrke fødevaresikkerheden og bidrage til udviklingen indenfor jordbruget.

Overordnet omhandler projekterne forskning, innovation, afsætning og formidling indenfor jordbrugets genpulje for husdyr og planter, såsom:

·         Bæredygtig brug af jordbrugets genetiske ressourcer, herunder af gamle plantesorter samt af mælk fra Rød Dansk Malkerace anno 1970.

·         Bevaring af levende genressourcer, som ikke kan kryokonserveres, herunder frugttræer og gamle danske landænder.

·         Formidling om jordbrugets genetiske ressourcer, herunder på dyrskuer med fremvisning af de gamle danske husdyrracer.

 

Oversigt over de godkendte projekter i 2017

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til bevaringsudvalget@lbst.dk.

Spørgsmål til det faglige indhold i høringsmaterialet kan rettes til:
- Husdyr: Malene Karup Palne, tlf. 61 88 78 80
- Planter: Birgitte Lund, tlf. 45 26 37 60

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf.: 41 89 25 07.


MENU