Gå til hovedindholdet

Nye bekendtgørelser med ændringer i relation til planteskadegørere

2 nye EU retsakter, der indeholder plantesundhedsmæssige bestemmelser er implementeret i bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m., bekendtgørelse om planter, samt i bekendtgørelse om planteskadegørere og i bekendtgørelse om salg af træ af platan.

Publiceret 11. november 2014

De væsentligste ændringer er følgende:

  • Orientalsk kastanjegalhveps, Dryocosmus kuriphilus, afreguleres som karantæne-skadegører og fjernes dermed fra bilag 2 i de 3 førstnævnte bekendtgørelser. Skadegøreren er så vidt udbredt i Middelhavslandene, at det ikke anses for muligt at udrydde den.
  • Irland, Portugal og United Kingdom har opnået status som beskyttet zone for Dryocosmus kuriphilus som konsekvens af, at skadegøreren afreguleres som generel skadegører i EU. Dette er implementeret i ”Vejledning om plantesundhed og beskyttede zoner i EU”, hvor en oversigt viser hvilke arter, der er beskyttet zone bestemmelser for i hvilke lande.
  • Svampen der forårsager platanvisnesyge har skiftet navn fra Ceratocystis fimbriata f. sp. platani  Walter, til Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.
  • Planter og træ af platan fra Schweiz er nu også omfattet af en række særlige import krav, der skal beskytte mod indslæbning af platanvisnesyge. Kravene var hidtil kun rettet mod Armenien og USA.

De implementerede EU retsakter er:

  • Kommissionens gennemførelsesdirektiv nr. 2014/83/EU af 25. juni 2014 om ændring af bilag I. II, III, IV og V til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet.
  • Kommissionens gennemførelsesafgørelse nr. 2014/690/EU af 30. september 2014 om ophævelse af Kommissionens beslutning nr. 2006/464/EU om midlertidige hasteforanstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af  Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen, Planter og Landbrugslov, tlf.: 33 95 80 00, mail: planterlandbrugslov@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU