Gå til hovedindholdet

Ny udbetalingsvejledning for ordningerne under Landdistriktsprogrammet

I vores opdaterede udbetalingsvejledning kan du læse, hvad du skal gøre, når du skal søge om udbetaling af tilskudsstøtte fra en af vores ordninger under Landdistriktsprogrammet. Vejledningen gælder fra den 1. juli 2017.

Publiceret 4. juli 2017

Udbetalingsvejledningen beskriver alle regler for udbetaling af støtte i forbindelse med vores ordninger under Landdistriktsprogrammet. Inden du skal søge om udbetaling af tilskud, bør du læse vejledningen.

Vi gør opmærksom på, at reglerne i den vejledning om tilsagn, som var gældende, da du søgte om tilsagn om tilskud til dit projekt, stadig gælder for dit tilsagn. Men alt det praktiske med selve din ansøgning om udbetaling af tilskud er reguleret i denne opdaterede vejledning. Så hvis du skal søge om udbetaling fra den 1. juli 2017, så skal følge denne vejledning.

Få udbetalt dit tilskud så hurtigt som muligt

Hvis du læser vejledningen og sikrer dig, at du har givet de oplysninger og sendt den dokumentation, vi har brug for, sammen med din ansøgning om udbetaling af tilskud, så kan vi sagsbehandle din ansøgning langt hurtigere. Sådan kan du få udbetalt dit tilskud så hurtigt som muligt. 

Nye regler for ordninger med standardomkostninger

Vi har opdateret udbetalingsvejledningen, fordi der gælder nogle nye regler for ordninger med standardomkostninger. Du kan bl.a. finde et kapitel i vejledningen Særligt om udbetaling under ordninger med standardomkostninger.  

Find udbetalingsvejledningen i tilskudsguiden

Du kan finde alle vejledninger i Tilskudsguiden på vores hjemmeside under din ordning, og her kan du også finde et link til bekendtgørelsen for ordningen. 

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU