Gå til hovedindholdet

Ny økologiforordning vedtaget

Fire års forhandlinger i EU om produktion og markedsføring af økologiske produkter er i dag afsluttet. Læs her om, hvad det betyder for Danmark.

Publiceret 14. juni 2018

EU's landbrugsministre har netop vedtaget en ny økologforordning, der fastlægger rammerne for, hvordan økologiske produkter skal produceres, forarbejdes, importeres, kontrolleres og markedsføres i EU's 28 medlemslande.

Vilkårene vil fremover blive mere lige for alle landmænd, idet reglerne på visse områder nu bliver mere harmoniserede på tværs af landgrænser. Eksempelvis bliver det forbudt at halekupere økologiske svin i alle EU-lande, ligesom reglerne for økologiske fjerkræ bliver mere ens.

En række eksempler på ændringer, som får betydning for Danmark, er i korte træk:

  • Detailhandlen kan ikke længere undtages økologikontrol. Visse dele af detailhandlen skal derfor økologiautoriseres og -kontrolleres særskilt efter økologireglerne. Det vil sige, at disse får en ekstra kontrol ud over den almindelige fødevarekontrol.
  • Kravet om årlig økologikontrol opretholdes grundlæggende. Det bliver muligt at justere for visse producenter med en lav risikoprofil, hvor det bliver muligt at erstatte det fysiske kontrolbesøg med en administrativ verificering hvert andet år.
  • Væksthusproducenter skal fra 2021 dyrke i bundjord. Producenter, der i dag dyrker i afgrænsede bede, får en overgangsperiode på 10 år til at omlægge til dyrkning i bundjord.
  • Der indføres ikke en særlig pesticidgrænseværdi for økologi i Danmark eller i EU, men medlemslande, der har indført en national grænseværdi, kan videreføre denne. Danmark har ikke en særlig grænseværdi for økologi, så samhandel med andre lande kan blive vanskeligere.
  • Der bliver forbud mod at halekupere økologiske svin i alle EU-lande.

Reglerne i den nye økologiforordning skal anvendes fra 1. januar 2021.

Derudover kan det fremhæves, at den danske produktion af økologiske linemuslinger også kan fortsætte under den nye forordning, hvor det ellers tegnede til, at dette erhverv måtte lukke.

De detaljerede regler (gennemførelsesbestemmelser) skal forhandles på EU-niveau de kommende tre år, så det komplette økologiregelsæt er klar 1. januar 2021.

Arbejdet med de detaljerede regler er så småt gået i gang og vil supplere de overordnede regler, der netop er vedtaget i økologiforordningen. Landbrugsstyrelsen og Fødevarestyrelsen vil orientere om ændringerne efterhånden, som de bliver vedtaget.

Læs den nye økologiforordning her 
(linket er opdateret med en dansk version 14. juni 2018)

 

Fakta

  • EU's nuværende økologiregler har været gældende siden 1. januar 2009 og gælder fortsat indtil udgangen af 2020.

  • I 2014 stillede EU-Kommissionen forslag om en ny overordnet økologiforordning, som EU's medlemslande siden har forhandlet om.

  • Den nye økologiforordning er nu endelig vedtaget og skal anvendes fra 1. januar 2021.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: euogerhverv@lbst.dk.

Har du spørgsmål om detailhandel, linemuslinger eller pesticidgrænseværdi, kan du med fordel henvende dig til Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU