Gå til hovedindholdet

Ny fosforregulering er trådt i kraft

1. august 2017 trådte den nye fosforregulering i kraft, og dermed er der indført loft for, hvor meget fosfor der må bringes ud. Læs her, hvordan du kan opgøre, hvor meget fosfor du må udbringe på din bedrift.

Publiceret 4. september 2017

Ny regulering af fosfor

Med den nye fosforregulering er der indført grænser for, hvor meget fosfor fra gødning, der må udbringes på harmoniarealerne. Fosforreguleringen omfatter både husdyrgødning, anden organisk gødning og handelsgødning.

Med den nye fosforregulering introduceres et såkaldt fosforarealkrav for den enkelte bedrift. Fosforarealkravet er det harmoniareal, din bedrift som minimum skal have til rådighed i forhold til den udbragte mængde fosfor. Din bedrifts fosforarealkrav er afhængig af, hvilke typer og mængder af gødning du udbringer på din bedrift.

Der er fastsat forskellige grænser på de forskellige gødningstyper. Det vil sige, at det er typen eller typerne af gødning, du udbringer på dine arealer, som er bestemmende for det fosforloft der samlet set gælder på din virksomhed.

Få hjælp til at beregne dit fosforarealkrav

På landbrugsindberetning.dk kan du under gødningsberegneren som noget nyt finde en såkaldt fosforberegner. Ved hjælp af fosforberegneren kan du beregne din bedrifts fosforarealkrav for planperioden 2017/2018 ud fra den forventede anvendte mængde og type gødning.

Dit endelige fosforarealkrav skal opgøres, når du indberetter dit gødningsregnskab, hvor du fremadrettet også skal indberette et regnskab for fosfor.

Ændrede harmoniregler

Samtidig med den nye fosforregulering trådte i kraft, er harmonireglerne ændret, således at der nu gælder en grænse for at udbringe husdyrgødning og anden organisk gødning svarende til 170 kg N pr. ha. harmoniareal (230 kg N/ha for undtagelsesbrugene).

De nye fosforlofter kan dog udgøre en begrænsende faktor for, hvor meget husdyrgødning og anden organisk gødning, du maksimalt kan udbringe på dine harmoniarealer.

 

Læs mere på hjemmesiden

Du kan læse mere på vores hjemmeside om den nye regulering af fosfor under Fosforregulering. På hjemmesiden kan du også finde Vejledning om gødsknings- og harmoniregler, hvor de nye regler er beskrevet.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU