Gå til hovedindholdet

Ny bekendtgørelse om brug af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Den nye bekendtgørelse om jordbrugeres anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og plantedække træder i kraft den 1. august 2013.

Publiceret 31. juli 2013

I bekendtgørelsen er indberetningstidspunktet vedr. efterafgrøder ændret, og der er indført en automatisk reduktion af kvælstofkvoten i tilfælde af, at der ikke er etableret eller udlagt nok efterafgrøder. Ændringerne skal være med til at sikre såvel fleksibilitet for jordbrugeren som efterafgrødernes miljøeffekt. Sidste fase i ændringerne af reglerne om efterafgrøder gennemføres med denne bekendtgørelse.

Indberet til Tast selv-service

De ændrede regler for indberetning betyder, at du som noget nyt skal indberette dine udlagte efterafgrøder i Tast selv-service i skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.

 

Efterafgrødekrav kan medføre nedskrivning af kvælstofkvote

Det er ligeledes nyt, at din kvælstofkvote for planperioden 2013/2014 automatisk vil blive nedskrevet, hvis dit efterafgrødekrav ikke kan dækkes af enten:

  • de indberettede efterafgrøder du havde i efteråret 2013 
  • opsparede efterafgrøder eller
  • efterafgrøder du har fået overdraget fra en anden jordbruger

Du opgør efterafgrødekravet i Tast selv-service i skemaet ”Gødningskvote og efterafgrøder”.

Her angiver du, om et evt. overskud skal:

  • overdrages til en anden jordbruger
  • anvendes til at øge din kvælstof kvote 
  • overføres til næste år

Du skal opgøre dit efterafgrødekrav senest den 23. april 2014.

Andre ændringer

Bekendtgørelsen indeholder desuden følgende ændring:

  • en ny mulighed for at anvende egne analyseværdier for foderets indhold af rå-protein ved de såkaldte type 2-korrektioner.

 

Flere oplysninger

Bekendtgørelsen implementerer de ændringer i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, der blev vedtaget af Folketinget 16. april 2013.


Ændringerne er beskrevet i detaljer i ’Vejledning om gødskning og harmoniregler for planperioden 2013/14’. Både vejledning og bekendtgørelse har været i høring fra 31. maj til 24. juni 2013.

  • Se høringen på Høringsportalen
  • Hent vejledningen, der blev offentliggjort 19. juli 2013
  • Hent bekendtgørelsen

I forbindelse med udstedelsen af denne bekendtgørelse vil der blive foretaget en konsekvensændring af bekendtgørelsen om krydsoverensstemmelse i bilag 1.

Kontakt 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Jordbrug, Miljø, på tlf. 3395 8000 eller mail miljo@naturerhverv.dk


Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.

http://naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=46677


MENU