Gå til hovedindholdet

Nu kan du søge tilskud til erhvervsudvikling

I oktober og november kan du søge om tilskud til projekter, der skaber udvikling inden for landbrugserhvervet. Der er i alt 80 mio. kr. i puljen.

Publiceret 4. oktober 2016

I dag åbner NaturErhvervstyrelsen for ansøgninger til erhvervsudviklingsordningen. Der er i år afsat 80 mio. kr. til ordningen, og midlerne kan både søges til udviklings- og videnoverførselsprojekter som dem, der bliver beskrevet senere i denne nyhed.

Erhvervsudviklingsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram. Projekter kan opnå 100 procent tilskud. Det er landbrugets fonde, der medfinansierer halvdelen af projekterne. Det betyder, at det er nødvendigt, at du har et tilsagn om støtte fra landbrugets fonde, inden du søger erhvervsudviklingsordningen.

Erhvervsudvikling er en ordning, der skal fremme udviklingen i jordbruget
Erhvervsudviklingsordningen giver mulighed for at søge tilskud til udviklings- og pilotprojekter og projekter om videnoverførsel inden for det primære landbrug. Projekterne skal fremme konkurrenceevnen og bæredygtigheden i landbruget gennem udvikling af nye teknologier, processer og praksisser og samtidig fremme videnoverførsel inden for den primære jordbrugssektor. Der er i år udvalgt fem indsatsområder, som projekterne skal falde indenfor, før de kan modtage tilskud. De fremgår af skemaet nedenfor.

Du kan finde vejledning og ansøgningsskemaer på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside www.naturerhverv.dk. Vi skal have modtaget din ansøgning senest 1. december 2016.

Tabel 1: Fordeling af midler på Erhvervsudviklingsordningen 2016

Indsatsområde

Mio. kr.

Klima, natur og miljø

48,0

Økologi

20,0

Dyrevelfærd

8,0

Særlig biodiversitetsindsats

2,0

MRSA

2,0

I alt

80,0

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til erhverv@naturerhverv.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU