Gå til hovedindholdet

Nu kan du søge om projektpenge til brug og bevaring af fødevaregener

Ansøgningsrunden er nu åben for tilskud til projekter til gavn for jordbrugets plante- og husdyrgenetiske ressourcer. Vi skal have modtaget din ansøgning senest 15. september 2017.

Publiceret 15. august 2017

De projekter, som du nu kan søge tilskud til, skal bestå af en eller flere af følgende overordnede aktiviteter til gavn for bevaringsarbejdet med jordbrugets genetiske ressourcer:

 1. Bevaring af jordbrugets genetiske ressourcer.
 2. Bæredygtig brug og videreudvikling, herunder specialproduktion af fødevarer.
 3. Uddannelse og kompetenceudvikling, konsulentbistand og formidling.
 4. Vidensopbygning og forskning, herunder i relation til biodiversiteten i jordbrugsproduktionen, metode- og vidensopbygning om plantegenetiske ressourcers anvendelighed til fremme af miljøvenlig drift, samt undersøgelse af genotyper.
 5. Registrering, dokumentation og overvågning.

Sådan søger du

Du sender din ansøgning til Landbrugsstyrelsen, så vi har modtaget den senest den 15. september 2017. Ansøgningerne forelægges for Bevaringsudvalget for Danske Husdyrgenetiske Ressourcer og/eller Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer.

Landbrugsstyrelsen træffer endelig afgørelse om, hvilke projekter der kan støttes, ud fra udvalgenes indstilling og inden for den økonomiske ramme på ca. 2 mio.kr.

Projekterne skal kunne gennemføres inden for 3 år.

 Primærproducenten får indirekte støtten i form af naturalier, idet det er udbyderen af den pågældende tjeneste eller aktivitet, der er endelig modtager af tilskuddet.

I vejledningen til ordningen kan du se kriterierne for udvælgelse af projekter, og hvordan du ansøger.

Find Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer. 

Hvorfor giver vi tilskud?

Ved at bevare en bred vifte af gener fra især de fødevareproducerende planter og husdyr kan verdens befolkning sandsynligvis imødegå udfordringer såsom nye husdyrsygdomme, ændrede produktionsforhold og klimaforandringer. Der er derfor opstillet globale mål, som indebærer bevaring af den biologiske mangfoldighed, bæredygtig brug heraf og deling af de fordele brugen af de genetiske ressourcer resulterer i.

Plantefrø, befrugtede æg fra pattedyr og sæd er det ofte muligt at langtidsopbevare ved især nedfrysning. Dog bevares generne fra planterne- og husdyrene bedst ved at blive anvendt, idet generne derved fortsat kan udvikle sig inden for det omgivende miljø. Planter, som kan formeres vegetativt via eksempelvis aflæggere, bevares dog især i samlinger af kloner på friland. 

Miljø- og Fødevareministeriet giver derfor tilskud til projekter, som kan gavne bevaring og bæredygtig brug af jordbrugets plante- og husdyrgenetiske ressourcer.

Eksempler på projektaktiviteter:

 • Undersøgelse af produkters egenskaber
 • Udarbejdelse af bæredygtige avlsplaner
 • Formidling om gamle planter og husdyr
 • Forsøg om miljøtilpasning, såsom økologi og klima
 • Opformering af frøformerede plantegenetiske ressourcer
 • Udvælgelse af donorer af genmateriale til Genbanken
 • Supplere eksisterende dubletsamlinger af vegetativt materiale 

Læs mere om projekttilskud til bevaringsarbejdet med husdyr- og plantegenetiske ressourcer 

Læs mere om jordbrugets genetiske ressourcer, herunder de plante- og husdyrgenetiske ressourcer

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller send en e-mail til bevaringsudvalget@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU