Gå til hovedindholdet

Nu kan du bruge markbræmmer som MFO

Du kan allerede nu etablere markbræmmer på dine marker i omdrift og få både grundbetaling og grøn støtte for dem i 2018. Læs her, hvordan bræmmerne kan være støtteberettigede, og se vores film.

Publiceret 13. september 2017

De nye MFO-markbræmmer erstatter MFO-randzoner, som vi afskaffer fra 2018. Du må lægge bræmmerne hvor som helst, så længe de støder op til dine omdriftsarealer, det vil sige langs vandløb og søer, i markkanten og midt på marken.

Bræmmerne skal være mellem 1 og 20 meter brede. De kan være støtteberettigede under grundbetalingen, og de kan tælle med som miljøfokusareal (MFO) med en faktor 1,5.

Se en kort film om markbræmmer på vores Facebook-side "Nyt til landbruget". 

Hvad er betingelserne for at søge støtte?

Hvis du vil søge grundbetaling og anmelde bræmmen som MFO, skal du hvert år udføre en landbrugsaktivitet. Du kan tage slæt, lade bræmmen afgræsse eller så en blomsterblanding.

Bræmmen skal altid ligge op ad et omdriftsareal på sin længste side. Hvis din MFO-markbræmme på sin længste side støder op til et areal med permanent græs eller en anden permanent afgrøde, som fx lavskov eller frugttræer, kan den ikke medregnes som MFO.

Du må ikke etablere vildt- og bivenlige tiltag på selve markbræmmen, men du kan etablere vildttiltag på den tilstødende omdriftsmark.

Man skal tydeligt kunne skelne markbræmmen fra det areal, den støder op til. Der kan fx være et skift i plantedækket, et hegn eller en plovfure.

Sådan søger du grundbetaling til markbræmmer

Du indtegner MFO-markbræmmen som en selvstændig mark i Internet Markkort i 2018 og anmelder markbræmmen med en afgrødekode, som afspejler den landbrugsaktivitet, du vil udføre.

Vi lægger snart et faktaark på hjemmesiden, hvor du kan læse mere om de forskellige krav til MFO-markbræmmer og få inspiration til både placering og udformning. Faktaarket kommer til at ligge på denne side

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU