Gå til hovedindholdet

NaturErhvervstyrelsen styrker indsatsen mod svindel med EU-midler

Et tættere samarbejde med andre myndigheder skal være med til at forhindre svindel med EU-midler.

Publiceret 19. november 2013

NaturErhvervstyrelsen vil de næste år rulle en række tiltag ud for at bekæmpe svindel med EU-midler på landbrugs- og fiskeriområdet.

I første omgang vil NaturErhvervstyrelsen tilrette en række interne procedurer, så registrering af mistanke om svindel i højere grad vil blive integreret i de kontroller af EU-midler, som NaturErhvervstyrelsen allerede foretager i dag. Desuden vil det blive muligt at henvende sig via styrelsens hjemmeside, hvis der er mistanke om svindel med EU-midler.

Derudover vil NaturErhvervstyrelsen styrke samarbejdet med andre myndigheder som SKAT, Bagmandspolitiet og Anklagemyndigheden, så der bliver en højere grad af koordinering og delt information på området.

Hvis NaturErhvervstyrelsen konstaterer svindel med EU-midler, vil støtten blive krævet tilbagebetalt og støttemodtageren risikerer at blive retsforfulgt.

Større fokus fra EU

Der har de seneste år været et stigende fokus fra EU’s side på svindel med EU-midler. Svindel – eller svig - er i denne sammenhæng en forsætlig vildledende handling. Dette omfatter også undladte handlinger.

Ifølge Lissabontraktaten er medlemsstaterne forpligtet til at bekæmpe svig med EU-midler på linje med deres indsats for at beskytte egne finansielle interesser.

NaturErhvervstyrelsen vil i løbet af 2014 igangsætte en yderligere række af tiltag på området.


Kontakt
Har du faglige spørgsmål eller har du en konkret mistanke om svindel med EU-midler, er du velkommen til at kontakte Center for Tilskudsudbetaling, 33 95 80 00 eller e-mail tilskudsudbetaling@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at ringe til NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU