Gå til hovedindholdet

NaturErhvervstyrelsen omlægger sortsafprøvningen

Kommende EU-regulering og faldende aktiviteter fremover betyder, at NaturErhvervstyrelsen er tvunget til at omlægge aktiviteterne i Tystofte.

Publiceret 26. november 2013

NaturErhvervstyrelsen er tvunget til at omlægge aktiviteterne i sortsafprøvningen på forsøgsstationen i Tystofte. En arbejdsgruppe med et bredt udsnit af interessenter er derfor blevet nedsat, og her skal det diskuteres, hvordan en fremtidig løsning kan se ud.

Baggrunden er stigende international konkurrence, hvor kunderne i flere og flere tilfælde får udført opgaverne billigere andre steder i Europa samt ny EU-lovgivning, der inden for nogle år vil åbne mulighed for delvis privatisering og harmonisering af sortsafprøvningen.

Samlet betyder det, at der inden for en kort årrække vil være meget store underskud på driften i Tystofte.

- Derfor vurderer vi, at det er nødvendigt allerede nu at igangsætte et grundigt arbejde med at se på forskellige alternativer. Det vil vi gøre i et så tæt samarbejde med erhvervet som overhovedet muligt, og vi ser frem til en dialog om, hvordan sortsafprøvningen i Danmark kan fortsætte til gavn for alle parter, siger enhedschef Kristine Riskær.

NaturErhvervstyrelsen vil over en periode på tre-fire år formentlig bliver nødt til at omlægge aktiviteterne i Tystofte, men vil fortsat beholde myndighedsaktiviteterne – som fx at føre sortsliste og udstede plantenyhedsbeskyttelse.

NaturErhvervstyrelsen ønsker i størst muligt omfang at inddrage brugerne – planteforædlingsvirksomhederne - og erhvervet i udformningen af en fremtidig løsning, hvor den praktiske afprøvning af nye plantesorter kan ske i endnu tættere tilknytning til virksomheder og rådgivningstjeneste. Hvordan den fremtidige løsning skal udformes, skal nu diskuteres i den nedsatte arbejdsgruppe.

- Der findes allerede et nært samarbejde med erhvervet om værdiafprøvningen, som er sammenknyttet med de såkaldte Landsforsøg. Det er denne synergi, vi skal udnytte i endnu højere grad, siger Kristine Riskær.

I andre lande finder der ligeledes en udvikling sted i retning af mindre statslig og større privat medvirken i sortsafprøvningen, og intentionen med den ny EU-lovgivning er at effektivisere og smidiggøre produktion og markedsføring af frø, udsæd m.v.

Yderligere oplysning:
NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på 41 89 25 07


MENU