Gå til hovedindholdet

Muslingefiskeri i Limfjorden åbner igen den 11. september 2017

Fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden åbner igen mandag den 11. september 2017 efter at have været sommerlukket.

Publiceret 11. september 2017

Muslingefiskerne i Limfjorden må i den kommende sæson fange 8.000 tons blåmuslinger i hver af Natura 2000-områderne Lovns Bredning og Løgstør Bredning. For at sikre at arealpåvirkningen ikke overskrider de fastsatte niveauer, følges fiskeriet som i forrige sæson tæt. Det skyldes, at der i 2015-2016 sæsonen var en højere arealpåvirkning i Løgstør Bredning end forudsat i beregningerne.

Kvoten er fastsat på baggrund af videnskabelig rådgivning fra DTU Aqua og høring af Udvalget for Muslingeproduktion.

Forvaltning af muslingefiskeri i Natura 2000-områder sker i henhold til Muslingepolitikken.


MENU