Gå til hovedindholdet

Miljø- og fødevareministeren inviterer til debat om præcisionslandbrug på Ledreborg Slot

Nye digitale teknologier, baseret på data fra satellitbilleder og data fra sensorer på markredskaberne, gør det muligt at opnå øget indtjening for landmænd, samtidig med at påvirkning af miljøet og naturen minimeres. Kom til temadag den 9. februar, hvor vi taler om, hvad der skal til for at få udbredt teknologierne hos den enkelte landmand, og hvordan vi går fra store ambitioner til konkret handling.

Publiceret 11. januar 2018

Netop disse spørgsmål bliver debatteret på konferencen ”Præcisionslandbrug: Kan teknologi erstatte miljøkrav?” 9. februar 2018 på Ledreborg Slot. Her inviterer Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram til debat om fremtidens landbrug.

Se hele programmet og tilmeld dig her

Der er tilmeldingsfrist den 19. januar 2018.

Præcisionslandbrug med dobbelt bundlinje

Ved at planlægge såning, gødskning, sprøjtning og høst mere præcist i forhold til vejrforhold og afgrødernes næringsbehov, og ved at dosere input mere præcist på marken, kan der hentes nye gevinster i erhvervet i form af højere udbytter og besparelser på gødning, brændstof, pesticider og tid i marken. Det betyder, at bedrifterne kan reducere omkostninger og øge indtjeningen. Præcisionslandbrug kan samtidig bidrage til en mindre miljøbelastning i form af reduceret udvaskning af næringsstoffer, mindre pesticidforbrug og mindre klimabelastning. Præcisionslandbrug kan altså give gevinst for både erhverv og miljø – den dobbelte bundlinje - og har potentiale til at blive et nyt virkemiddel i dansk miljøregulering.

Konferencen er en del af den indgåede partnerskabsaftale mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer om præcisionslandbrug og smart regulering, som skal bidrage til regeringens vision om at understøtte et bæredygtigt og effektivt landbrug ved at udbrede brugen af nye digitale præcisionsteknologier og smart kontrol.


MENU