Gå til hovedindholdet

Landdistriktsprogrammet 2007-2013 har givet gode resultater

Den afsluttende evaluering af det tidligere landdistriktsprogram er nu færdig.

Publiceret 3. februar 2017

Den afsluttende evaluering af Landdistriktsprogrammet 2007-2013 omfatter alle tilskudsordninger i programperioden foruden en overordnet evaluering af hele programmet. Evalueringen viser, at programmet har været relevant og har nået de forventede mål. 

Landdistriktsprogrammet 2007-2013

Målet med det forrige Landdistriktsprogram for 2007-2013 var en styrkelse af de sociale, økonomiske og miljømæssige betingelser for en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Programmet havde fire overordnede mål:

  • Flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne
  • Stærkere konkurrencekraft i jordbrugs, fødevare- og skovbrugssektoren
  • Varierede landskaber, rig natur og rent miljø
  • Attraktive levevilkår i landdistrikterne, der bidrager til stærk sammenhængskraft mellem land og by.

Evalueringens resultater

Evalueringen konkluderer, at indsatsen under 2007-2013 programmet generelt har været tilfredsstillende og har bidraget til varige effekter i landdistrikterne. Det gælder for alle ordninger - små som store -  at de har understøttet programmets målsætninger og nationale politikker. Administration af programmet har generelt været velfungerende, men er oplevet som tung og bureaukratisk.

Hvordan er evalueringen udarbejdet?

Evalueringen er udarbejdet af konsulenter fra Epinion, Orbicon og Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Det er sket i samarbejde med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, samt Erhvervsstyrelsen (LAG-sekretariatet). Evalueringen er godkendt af Landdistriktsudvalget.

Der er brugt flere forskellige metoder i udarbejdelse af evalueringen. For eksempel er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt tilskudsmodtagere og interviews med sagsbehandlere, udvalgte tilskudsmodtagere og repræsentanter for interesseorganisationer.

At evalueringen først er udarbejdet nu, skyldes, at de sidste udbetalinger af tilskud under programmet skete i slutningen af 2015. Det var derfor først i 2016, at det var muligt at få det samlede overblik over programmets gennemførelse og resultater.

Opfølgning på evalueringens resultater

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil nu gennemgå evalueringens resultater og vurdere, om de giver anledning til ændringer i den nuværende programperiode (2014-2020).

Læs mere

Læs slutevalueringens rapporter

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU