Gå til hovedindholdet

Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort

Store nedbørsmængder betyder, at landbruget må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2018.

Publiceret 16. marts 2018

Kvælstofprognosen viser, at der i år i hele landet er et større behov for tilførsel af kvælstof, end kvælstofnormerne foreskriver.

Se billedet i fuldstørrelse

Om kvælstofprognosen

Kvælstofprognosen er indstillet af Normudvalget, der består af repræsentanter fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen. Prognosen er baseret på målinger af jordens kvælstofindhold i foråret, som sammenlignes med det gennemsnitlige indhold de sidste 11 år. Prognosen kan derfor både være positiv eller negativ.

Jordens manglende indhold af kvælstof hænger sammen med, at nedbøren i hele landet i efterår- og vintermånederne har været op til 92 mm højere end gennemsnittet de foregående 11 år. Mernedbøren har varieret mellem landsdelene, hvorfor kvælstofprognosen regionaliseres i tre områder A, B og C. I område A har nedbøren ligget 97 mm over 11 års gennemsnittet, i område B 46 mm over og i område C ligger nedbøren 26 mm over normalen.

Prognose gælder for vinterkorn og vårsåede afgrøder

Kvælstofprognosen gælder for marker med vinterkorn og vårsåede afgrøder. Ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække skal bedriftens samlede kvote for kvælstof korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Kvælstofprognosen for 2018 viser et mindre kvælstofindhold end normalt på finsand, blandede sand- og lerjorder og lerjord, mens der på grovsandede jorde er normalt kvælstofindhold. Korrektionen af kvoten er afhængig af jordbund og geografisk placering.

Korrektion af kvælstofkvoten afhængig af jordtype og område (kg N pr. ha)

Område

Grovsand
JB 1 og JB 3

Finsand
JB 2 og JB 4

Lerjord
JB over 4

A

0

+10

+10

B

0

+5

+10

C

0

+5

+5

Siden vedrørende gødningsplanlægning i forbindelse med Tast selv-service vil snarest blive opdateret med tallene for Kvælstofprognosen 2018.

I vedhæftede tabel her kan man se områdefordelingen

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: miljobio@lbst.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 89 25 07.


MENU