Gå til hovedindholdet

Kursus i prøvetagning - grundkursus 2016

Teoretisk kursus med eksamen afholdes 24 - 25. maj 2016 hos NaturErhvervstyrelsen.

Publiceret 23. februar 2016

NB! Indbetaling skal ske ved bankoverførsel til NaturErhvervstyrelsens konto og ikke som tidligere udmeldt.

Grundkursus i prøvetagning af frø

NaturErhvervstyrelsen afholder grundkursus i prøvetagning af frø. Prøvetagere, der endnu ikke har bestået teoretisk eksamen i prøvetagning, skal deltage og bestå eksamen for at opretholde deres midlertidige autorisation.

NaturErhvervstyrelsens årlige grundkursus i prøvetagning af frø, bliver afholdt den 24 - 25. maj 2016. Kurset afslutter med en teoretisk eksamen i prøvetagning af frø.

Prøvetagere, der har bestået den praktiske eksamen i prøvetagning af frø, men endnu ikke bestået den teoretiske eksamen skal deltage i grundkurset for at kunne opretholde den midlertidige autorisationen som prøvetager jf. bilag 4. del II nr. 2. i bekendtgørelserne for hhv. markfrø, sædekorn og bilag 5, del II nr.2 i bekendtgørelsen for grønsagsfrø.

Det er ikke en betingelse for deltagelse i kurset, at man har bestået den praktiske eksamen i prøvetagning, men det er en væsentlig fordel at kende til processen omkring prøvetagning af frø. Medarbejdere, som forventes at skulle autoriseres som prøvetagere inden for det nærmeste år, er således også velkomne til at deltage på grundkurset.

Tilmelding

Tilmelding til grundkursus i prøvetagning af frø foretages ved at udfylde bilag 1 og sende det til NaturErhvervstyrelsen (planterlandbrugslov@naturerhverv.dk). Vi skal modtage tilmeldingen senest den 25. april 2016.

Tilmeldingen er først gyldig, når der er betalt for kurset. Kursusgebyr udgør 10.000 kr.

Indbetaling kan ske ved bankoverførsel til NaturErhvervstyrelsens konto: 

  • Reg.nr. 0216  Konto nr. 4069167470

Ved indbetaling skal følgende være oplyst:

  • Deltagerens navn og denne tekst "akt. 53424/sted 241"

Beløbet bliver ikke refunderet hvis kursusdeltager afmelder kurset efter tilmeldingsfristens udløb.

Kurset afholdes hos:

NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Mødelokale 6

Praktiske oplysninger

Kursusdeltagerne vil modtage program og praktiske oplysninger før kurset. Deltagerne vil ligeledes modtage opgaver, der bør løses forud for kurset. ”Instruks i prøvetagning af frø” skal medbringes til kurset.

Kursusdeltagere, der har behov for overnatning, skal selv reservere og betale hotel.

Kontakt

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Center for Planter & Landbrugslov, Planter på tlf. 33 95 80 00 eller planterlandbrugslov@naturerhverv.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon tlf. 41 89 25 07.


MENU