Gå til hovedindholdet

Kompensation til torskefiskere i Østersøen

I den vestlige Østersø er den danske torskekvote nedsat med 56 pct. og i den østlige Østersø er den nedsat med 25 pct. i 2017. Derfor etableres en kompensationsordning til de fiskere, der er særlig ramt af kvotereduktionen.

Publiceret 28. februar 2017

For at være omfattet af ordningen skal du opfylde nedenstående kriterier:

  • Du skal være aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2017
  • Du skal have fisket efter torsk i Østersøen i perioden 2013-2015
  • Du skal have haft minimum 70 fiskedage i Østersøen i alt i 2014 og 2015
  • Dit fartøjs andel af torsk fra Østersøen skal udgøre minimum 20 procent af fartøjets samlede landingsværdi, heraf skal minimum 10 procent stamme fra hhv. vestlig og/eller østlig Østersø
  • Dit fartøjets landingsværdi fra Østersøen udgør minimum 30 procent af fartøjets samlede landingsværdi
  • Bagatelgrænse for udbetaling er 5.000 kr.

Der er ca. mellem 150 og 170 fartøjer, der vil få støtte. Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen ved at gennemgå.

Hvor meget støtte kan du få?

Du kan højst få kompensation på ca. 223.500 kr. Det skyldes, at udbetalingen sker inden for reglerne af den såkaldte de minimis-statsstøtte. Disse regler indeholder en bestemmelse om, at en virksomhed højst må få udbetalt ca. 223.500 kr. (30.000 euro) i alt over en periode på 3 år. En virksomhed, der ejer flere fartøjer, kan samlet set ikke modtage mere end dette loft i kompensation. 

De berørte fiskere og virksomheder modtager et brev

Inden Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan udbetale støtten skal det juridiske grundlag være på plads. Styrelsen forventer i løbet af april at kunne sende en bekendtgørelse i høring. I løbet af maj måned udsender styrelsen et brev til alle de fiskere og selskaber, der er omfattet af ordningen. Brevet indeholder beløb og betingelser for kompensationen. For at modtage udbetalingen vil du skulle returnere en erklæring med din underskrift.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen forventer at kunne påbegynde udbetalingerne i juni måned.

Eksempler på beregning af støtte

Hvor meget støtte, der kan udbetales, afgøres ud fra data fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsens logbogs- og afregningsregistre. Data stammer fra fiskernes indberetninger vedr. deres fiskeri efter torsk i Østersøen i referenceperioden 2013-2015.

Beregningen tager udgangspunkt i dit fartøjs gennemsnitlige omsætning af torsk pr. år i referenceperioden. Der udbetales 50 procent af den gennemsnitlige årlige omsætning i referenceperioden i den vestlige Østersø og 19 procent af den gennemsnitlige årlige omsætning i referenceperioden i den østlige Østersø. Det betyder, at et fartøj, der opfylder ovennævnte kriterier, og som eksempelvis har haft en gennemsnitlig årlig indtægt af torsk fanget i den vestlige Østersø på 100.000 kr., vil få udbetalt 50.000 kr. i kompensation. For fartøjer med fangst af torsk på 100.000 kr. fra den østlige Østersø vil udbetalingen være på 19.000 kr. Fiskere, der er nyetableret i referenceperioden, vil indgå med en gennemsnitlig omsætning baseret på de år, som de har fisket torsk i Østersøen. Hvis et fartøj kun har fisket i 2015, vil kriteriet om fiskedage reduceres fra 70 til 35 dage.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil inden for en uge lægge eksempler på styrelsens hjemmeside på udbetalinger.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: euogerhverv@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 

 

 


MENU