Gå til hovedindholdet

Kom til temadag om nye planteforædlingsteknikker

Hvad er muligheder og risici ved planter frembragt ved de nye planteforædlingsteknikker? Hør mere tirsdag den 30. januar 2018 hos Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V

Publiceret 22. december 2017

Til organisationer, institutioner, virksomheder og personer med interesse i de nye planteforædlingsteknikker

I de senere år er der udviklet en række nye planteforædlingsteknikker, som bl.a. gør det muligt at indføje mere målrettede genetiske ændringer i vores dyrkede planter. Teknikkerne er lovende, men der er også bekymring for, om det er sikkert at bruge dem. Det er endvidere uafklaret, hvordan teknikkerne rent lovgivningsmæssigt skal reguleres: Skal nogle af teknikkerne omfattes af den fulde EU-regulering, som gælder for genmodificerede organismer? Og er den eksisterende EU-lovgivning velegnet til at håndtere de nye teknikker? Sådanne spørgsmål diskuteres for øjeblikket i EU. 

Landbrugsstyrelsen inviterer derfor til en offentlig temadag om muligheder og risici ved anvendelse af de nye planteforædlingsteknikker. Temadagen er en afrunding på et længere forløb, hvor styrelsen i en bredt sammensat arbejdsgruppe har talt med mange interessenter om de nye teknikker.  

Indhold

Temadagen vil omhandle følgende overordnede emner om de nye planteforædlingsteknikker:

  • Introduktion til de nye planteforædlingsteknikker
  • Gældende lovgivning
  • Teknikkernes muligheder
  • Risici

Temadagen vil indeholde både en række faglige indlæg og debat om udvalgte emner. Endelig dagsorden følger senere. 

Tid og sted

Temadagen afholdes tirsdag den 30. januar 2018 kl. 10-16 i Landbrugsstyrelsens lokaler i Nyropsgade 30, 1780 København V. 

Pris

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen, beder vi om, at alle deltagere tilmelder sig. 

Alle kan deltage

Temadagen henvender sig til organisationer, institutioner, virksomheder og personer med interesse for den fremtidige politik for anvendelsen af de nye planteforædlingsteknikker. 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til Landbrugsstyrelsens enhed for Miljø og Biodiversitet på mailadressen miljobio@lbst.dk senest onsdag den 10. januar 2018.

Alle er velkomne.

Se invitationen i en printvenlig version 

Med venlig hilsen

Jacob Nielsen
EU-Direktør
Landbrugsstyrelsen


MENU