Gå til hovedindholdet

Kendelse fra Vestre Landsret om pant i betalingsrettigheder

Vestre Landsret har den 7. juli 2017 afsagt en kendelse således, at pant i betalingsrettigheder kan tinglyses i personbogen. Det betyder, at Landbrugsstyrelsen skal afklare, hvordan en panthaver fremadrettet skal sikre sit pant i betalingsrettigheder.

Publiceret 11. august 2017

Som sikringsakt ved pantsætning af betalingsrettigheder har panthaver indtil nu skullet underrette Landbrugsstyrelsen om pantsætningen. Kendelsen fra Vestre Landsret ændrer imidlertid denne opfattelse, og panthaver har nu mulighed for at få tinglyst pant i betalingsrettigheder. Det betyder, at man som panthaver på nuværende tidspunkt som sikringsakt både kan underrette Landbrugsstyrelsen og få tinglyst pant i personbogen. Landbrugsstyrelsen undersøger nu, hvilke konsekvenser kendelsen skal have i relation til valg af sikringsakt. 

Styrelsen har på nuværende tidspunkt noteret ca.5.200 pantsætninger. Samlet er der pant i ca. 500.000 betalingsrettigheder. 

Pengeinstitutter kan fortsat få transport i støtteudbetalingen

Kendelsen får ikke betydning for transporter i støtteudbetalinger, som er registreret i Landbrugsstyrelsen.

Pengeinstitutter og andre långivere har således fortsat mulighed for af få transport i landmandens udbetaling af støtte for et eller flere ansøgningsår. 

Kendelsen får ikke betydning for overdragelse af betalingsrettigheder

I forhold til overdragelse af betalingsrettigheder får kendelsen heller ikke betydning, da betalingsrettigheder fortsat skal overdrages i Tast selv-service. Registrering af overdragelsen er en betingelse for, at erhverver kan få udbetalt støtte for dem. Dette gælder også i de tilfælde, hvor der er registreret pant i betalingsrettighederne.

Udbetalingen af støtte er selvfølgelig betinget af, at erhverver har indsendt et fællesskema i ansøgningsåret og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage støtte. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til landbrug@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.

 

 


MENU