Gå til hovedindholdet

Ingen nye økologi-tilsagn på § 3-arealer

Du kan fra 2018 ikke længere få nye tilsagn om Økologisk Arealtilskud på arealer, der er registreret som § 3-arealer. Hvis du er uenig i § 3-registreringen, skal du søge din kommune om at få den ændret. Eksisterende tilsagn på § 3-arealer bliver ikke påvirket af de nye regler.

Publiceret 11. december 2017

Landbrugsstyrelsen ændrer reglerne for ordningen Økologisk Arealtilskud, så det ikke længere er muligt at få et nyt tilsagn til arealer, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, også kaldet § 3-arealer. 

Regelændringen skyldes, at det i de allerfleste tilfælde ikke er tilladt at bruge pesticider på § 3-arealer. Hvis det i forvejen er forbudt at bruge pesticider på et areal, kan der jf. EU-reglerne ikke gives Økologisk Arealtilskud, som blandt andet gives for at drive arealet uden brug af pesticider.

Vi ændrer regler, da langt de fleste § 3-arealer alligevel ikke er støtteberettigede, og det giver meget ekstra sagsbehandling, når der skal tages individuel stilling i hver sag. Det vil på sigt betyde hurtigere sagsbehandling og dermed også hurtigere udbetaling af Økologisk Arealtilskud.

Overgangsordning i 2018

Der er en overgangsordning i 2018, så du stadig kan søge tilsagn til § 3-arealer i Fællesskemaet. Hvis du er uenig i, at et af dine arealer er beskyttet natur, kan du lave en forespørgsel til den kommune, hvor arealet ligger. Hvis kommunen vurderer, at der er tale om en fejlregistrering, og arealet ikke er beskyttet natur, skal udpegningen ændres inden den 1. november 2018, så arealet ikke fremgår af § 3-registreringen på Danmarks Miljøportal på denne dato.

Hvis du har fået et tilsagn til dit areal, men arealet stadig er registreret som et § 3-areal den 1. november 2018, så bortfalder tilsagnet for dette areal.

Denne ændring betyder ikke noget for de eksisterende tilsagn på § 3-arealer. Så hvis du har allerede har et tilsagn på et § 3-areal, kan du fortsat få udbetalt tilskud for dette areal.

Du kan læse mere om ordningen Økologisk Arealtilskud.

Plejegræs-ordning er alternativ til Økologisk Arealtilskud

Hvis du har et § 3-areal, kan du eventuelt søge nyt tilsagn om Pleje af græs- og naturarealer. Læs mere om ordningen Pleje af græs- og naturarealer.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU