Gå til hovedindholdet

Hyppige spørgsmål og svar om betalingsrettigheder

Vi får en del henvendelser om overdragelse af betalingsrettigheder og reglen om ”aktiv landbruger”. Vi har samlet svarene her.

Publiceret 22. marts 2017

Reglen siger, at du kun kan erhverve betalingsrettigheder, hvis du er aktiv landbruger.

Når du indgår som erhverver i en overdragelse af betalingsrettigheder via Miljø- og Fødevareministeriets Tast selv-service, tjekker systemet derfor automatisk, om du har søgt grundbetaling, fordi vi dermed anser dig for at være aktiv landbruger.

Vi anbefaler derfor, at du sender dit Fællesskema 2017 og søger grundbetaling, før du indgår som erhverver i en overdragelse. Eller at du gør det snarest muligt efter overdragelsen.

I starten af april begynder vi at sende høringsbreve til dem, som endnu ikke har søgt grundbetaling eller har sendt dokumentation for at være aktiv landbruger. Konsulenter vil få mulighed for at rekvirere en liste over disse kunder. Det melder vi ud i en særskilt Tast selv-service nyhed.

Læs mere om reglen i vores faktaark om betalingsrettigheder   

Hyppige spørgsmål og svar

1.    Hvad skal der til for at være berettiget til at købe eller leje betalingsrettigheder?
Du skal enten søge grundbetaling eller råde over mindst 2,00 ha landbrugsjord, der berettiger til grundbetaling i resten af det kalenderår, hvor du køber eller lejer betalingsrettighederne. Eller du skal være berettiget til slagtepræmie for mindst 300 euro.

2.    Skal man søge grundbetaling i 2017 for at være aktiv landbruger?
Nej, det er ikke et krav. Hvis du ikke søger grundbetaling 2017, skal du indsende dokumentation for, at du er aktiv landbruger i 2017, dvs. at du dyrker et areal svarende til mindst 2,00 ha. Det kan fx være regnskab for din landbrugsejendom, faktura for køb/salg af afgrøder eller hø eller faktura fra maskinstationen, som har slået dine arealer.

3.    Der står i kvitteringsbrevet, at jeg skal sende dokumentation for aktiv landbruger. Jeg planlægger at søge grundbetaling i 2017, skal jeg så sende dokumentation?
Nej, vi tjekker automatisk, om du har sendt din ansøgning om grundbetaling. Når vi har tjekket det, sender vi et registreringsbrev for overdragelsen.

4.    Jeg opfylder kravene om at være aktiv landbruger, men i kvitteringsbrevet står der alligevel, at jeg skal sende dokumentation. Hvorfor det?
Det skyldes, at vi endnu ikke har modtaget din ansøgning om grundbetaling 2017. Hvis du indsender ansøgningen senere, kan du skrive det til os, eller du kan bare indsende ansøgningen 

Hvis du ikke vil søge grundbetaling i 2017, så skal vi have dokumentation fra dig. Se spørgsmål 2.

5.    Jeg søgte støtte i 2016. Er det ikke godt nok?
Nej, efter reglerne skal du være aktiv landbruger hvert år, hvor du erhverver nye betalingsrettigheder ved køb eller leje. Når du indsender din ansøgning om grundbetaling 2017, bliver du automatisk godkendt til at erhverve betalingsrettigheder.

6.    Kan jeg erhverve nogle betalingsrettigheder og så overdrage dem videre, selvom jeg ikke er aktiv landbruger eller søger grundbetaling i 2017?
Nej, så vil overdragelserne blive annulleret. Du skal være aktiv landbruger i alle tilfælde, hvor du erhverver betalingsrettigheder, uanset om de videreoverdrages. Bortset fra hvis du arver dem.

7.    Jeg lejer nogle betalingsrettigheder af én, som ikke er aktiv landbruger. Skal jeg gøre noget?
Nej, når den midlertidige overdragelse udløber, får ejeren automatisk sine betalingsrettigheder tilbage, også selvom han ikke længere er aktiv landbruger. Det er også muligt for ejer at lave en ny midlertidig overdragelse, så længe erhverver er aktiv landbruger.

8.      Hvis jeg har fået tildelt eller overdraget betalingsrettigheder for en del år siden, hvor jeg var aktiv landbruger, kan jeg så blive ved med at udleje disse rettigheder?
Ja, du kan få betalingsrettighederne retur og genudleje dem, når forpagtningsperioden udløber.

9.     Min far er død, og jeg er ikke selv aktiv landbruger. Hvad sker der med betalingsrettighederne?
Som arving kan du godt modtage betalingsrettigheder, selvom du ikke er aktiv landbruger.

10.  Jeg er ny landbruger og har købt en ejendom med jord og betalingsrettigheder pr. 31. december 2016. Jeg indsender Fællesskema 2017 senest 21. april 2017. Skal jeg indsende anden dokumentation for, at jeg er aktiv landbruger?
Nej, i disse tilfælde er det ikke nødvendigt at indsende anden dokumentation end Fællesskema 2017. Vi anbefaler dog fortsat, at du indsender dit fællesskema hurtigst muligt, så overdragelsen kan blive endeligt registreret. 

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU