Gå til hovedindholdet

Hvis du anmelder MFO-græsudlæg i majs i 2018, får du grundbetaling og grøn støtte senere

I 2018 kommer der forbud mod at sprøjte MFO-græsudlæg i otte uger efter høst af hovedafgrøden. Hvis du anmelder MFO-græsudlæg i majs, medfører det senere kontrol og betyder, at du tidligst får grundbetaling, grøn støtte, støtte til unge landbrugere og ø-støtte udbetalt 15. januar 2019.

Publiceret 19. december 2017

Det er kun de ansøgere, der har MFO-græsudlæg i majs, der får forsinket udbetalingen af direkte arealstøtte. Du kan opfylde MFO-kravet for 2018 på andre måder end ved brug af MFO-græsudlæg i majs. På den måde kan du få udbetalt støtten som normalt, fra starten af december.  

Derfor giver MFO-græsudlæg i majs senere udbetaling

De nye regler om forbud mod at sprøjte efterafgrøder giver særligt udfordringer for MFO-græsudlæg i majs, fordi majs ofte først høstes om efteråret. Da sprøjteforbuddet i otte uger efter høst er en betingelse for støtte, kan vi ikke begynde at udbetale, før perioden på otte uger er afsluttet. Kontrollen og sagsbehandlingen kan nemlig først gå i gang otte uger efter høst og dermed senere end hidtil.  

Høst majsen senest 15. november

Du skal være opmærksom på, at majsen skal være høstet senest 15. november, for at MFO-græsudlægget kan tælle med som MFO. Denne dato er lagt, så udbetalingen til ansøgere med MFO-græsudlæg i majs kan starte i januar 2019. 

Du kan læse mere i vejledningerne om direkte arealstøtte 2018, som bliver offentliggjort, inden ansøgningsrunden starter 1. februar 2018.  

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: arealtilskud@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte vores pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU