Gå til hovedindholdet

Hvad betyder en eventuel konflikt for dig som er landbruger og kunde i Landbrugsstyrelsen?

I forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger er der varslet strejke fra 4. april og lockout fra 10. april for nogle af Landbrugsstyrelsens medarbejdere. Her har vi samlet lidt information om, hvad det betyder for dig som er landbruger eller konsulent.

Publiceret 22. marts 2018

Opdatering 18. april: Forligsmanden har givet overenskomstforhandlingerne en ny frist på 14 dage. En eventuel strejke er dermed udskudt til 6. maj og lockout til 12. maj.

Mange landmænd er i øjeblikket i gang med at sende ansøgninger i vores Tast selv-service i årets ansøgningsrunde for grundbetaling, grøn støtte mv. Derfor er vi særligt opmærksomme på behovet for at informere om status på Tast selv-service. 

Vi har etableret et ekstra it-beredskab i påsken, da vi forventer, at landmænd og konsulenter vil sende deres ansøgninger tidligere i år for at undgå at blive påvirket af en eventuel konflikt. 

Tast selv-service er som udgangspunkt åben

Hvis en konflikt indtræder, er det vores målsætning at holde Tast selv-service åben, og vi forventer – afhængig af konfliktens længde – at vi kan håndtere det rent driftsmæssige.

Hvis der indtræffer it-problemer, der ikke kan håndteres af den forventede bemanding, er der risiko for, at vi ikke kan opretholde driften. Vi vil i det tilfælde være nødsaget til at lukke ned for Tast selv-service. Det samme kan ske med hensyn til vores hjemmeside, telefoner, mails mv.

Kundecentret er åbent under en eventuel strejke

Hvis der bliver strejke, vil vores kundecenter fortsat være åbent. Det vil sige, at du fortsat kan ringe til os. Hvis der bliver lockout, lukker vores kundecenter. En eventuel lockout træder tidligst i kraft fra 10. april.  

Hvis konflikten trækker ud

Trækker konflikten ud, vil det kunne få konsekvenser for vores udbetalings-, sagsbehandlings- og selvbetjeningssystemer, ligesom det kan få betydning for vores sagsbehandlingstider på projektstøtteordninger i 2018. Det vil i så fald afhænge af omfanget og varigheden af en eventuel konflikt.

Vi vil løbende kommunikere om sagen, herunder konsekvenserne, og hvordan du som kunde skal forholde dig.

Fakta: Hvornår starter en eventuel konflikt?

  • De faglige organisationer har varslet strejke fra 4. april.
  • Finansministeriet har varslet lockout fra 10. april.
  • Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en eventuel konflikt i 14 dage op til to gange.

Tilføjet 3. april 2018:
Læs også nyheden: OK 2018: Konfliktens eventuelle konsekvenser for import og eksport med frø og planter


MENU