Gå til hovedindholdet

Husk blomsterbrak-frist 30. april

Du kan bruge både blomsterbrak og slåningsbrak til at opfylde kravet om 5 procent miljøfokusområder (MFO). Hvis du vil have blomsterbrak på dine arealer i 2017, skal du huske at jordbehandle og så en blomsterblanding senest 30. april 2017.

Publiceret 31. marts 2017

Fristen for at jordbehandle og så en blomsterblanding er fastsat af hensyn til yngleperioden for markvildtet. Nogle jordrugende fugle har fx allerede bygget rede i maj måned. 

Hvis du havde blomsterbrak på arealet i 2016, og du ikke ønsker at jordbehandle og udså en ny blomsterblanding i 2017, kan du overveje at anvende arealet til slåningsbrak. Hvis du anvender arealet til slåningsbrak, må du ikke foretage jordbehandling i hele kalenderåret. Du skal i stedet opfylde aktivitetskravet med slåning mindst én gang i perioden 1. august til og med 15. september.

Hvis du har jordbehandlet dit areal, men alligevel ikke ønsker at udså en blomsterblanding, kan du ikke bruge arealet som MFO-brak i år. Opfyld i stedet dit MFO-behov med de øvrige MFO-elementer. 

Hvilke plantearter må du så?

Hvis du vælger at anmelde blomsterbrak, skal du så en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter på arealet. Du må ikke så korn, majs eller raps i renbestand eller en blanding, som udelukkende består af disse tre afgrøder. 

Kløvergræs hører, ifølge EU’s regler for landbrugsstøtte, til afgrødekategorien ”Græs eller andet grøntfoder”. Kløvergræs kan derfor ikke alene anvendes som en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter. Hvis du anvender kløvergræs i din blomsterblanding til brak, skal du iblande andre frø- og nektarproducerende plantearter og dermed sikre dig, at kløver og græs ikke bliver de dominerende plantearter. Det kan du læse mere om i en tidligere nyhed: ”Arealer med kløvergræs må ikke anmeldes som blomsterbrak”. Her kan du også få inspiration fra SEGES til, hvilke plantearter du med fordel kan anvende på arealer med blomsterbrak:

Læs nyhed om blomsterbrak

Må du så en vinterafgrøde på et areal med blomsterbrak og slåningsbrak?

Uanset braktype må du gerne så en vinterafgrøde i sensommeren eller i efteråret 2017. Du må dog tidligst nedvisne arealet 1. juli, og fra 1. august påbegynde at jordbehandle, så, gødske eller bruge planbeskyttelses- og jordforbedringsmidler.

Fakta  

 

Blomsterbrak

Slåningsbrak

Afgrødekode:

324 og 325

308 og 310

Forbudsperiode mod slåning:

1. maj til og med 31. juli

1. maj til og med 31. juli

Aktivitetskrav:

Du skal foretage mekanisk jordbehandling mindst én gang i perioden 1. januar-30. april og senest 30. april så en blanding af frø- og nektarproducerende plantearter. 

Du skal slå plantedækket mindst én gang i perioden 1. august til og med 15. september.

Få flere oplysninger om regler for blomsterbrak og slåningsbrak i vores faktaark ”Brak”

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lfst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU