Gå til hovedindholdet

Husk at slå brak- og græsarealer senest 15. september

Arealer med brak og græs skal slås mindst én gang om året.

Publiceret 5. september 2017

Det er en betingelse for at få grundbetaling, at du anvender arealerne landbrugsmæssigt i støtteåret. Brak er også en landbrugsmæssig anvendelse. 

Hvad gælder for slåningsbrak?

Du skal slå arealer med slåningsbrak mindst én gang i perioden 1. august til 15. september. Der må ikke foregå produktion på arealet, og derfor må du ikke fjerne det afslåede plantemateriale fra arealet eller foretage afgræsning. Det afslåede materiale må gerne opbevares i et hjørne af marken. Kravet om slåning kan erstattes af jordbehandling, hvis du omlægger brakmarken til en vinterafgrøde om efteråret.

Bemærk, at der ikke er krav om slåning på blomsterbrak. Aktivitetskravet er overholdt ved etableringen af blomsterbrakken i foråret. 

Hvad gælder for græsarealer?

Græs skal slås mindst én gang i perioden 1. juni til 15. september. Slåning kan erstattes af afgræsning. Hvis du benytter dig af den mulighed, skal hele arealet fremstå synligt afgræsset. Det kan være nødvendigt at slå græsset senest 15. september på steder, hvor dyrene ikke har været for at opfylde aktivitetskravet. Det skal nemlig være opfyldt for hele marken. Du har mulighed for at trække hele din mark eller dele af din mark ud af din ansøgning, hvis du har problemer med at overholde aktivitetskravet.

Er arealet blevet permanent vådt, og er det slet ikke muligt at slå arealet under normale vejrforhold, er der ikke længere tale om et landbrugsareal. Så skal du også trække arealet ud af din ansøgning. 

Hvad gælder for Økologisk Arealtilskud?

Hvis du har et tilsagn om Økologisk Arealtilskud, skal arealet enten være synligt afgræsset eller der skal tages minimum ét slæt, hvor du fjerner plantematerialet.

For ældre tilsagn om Omlægningtilskud til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) gælder, at arealet skulle fremstå med tæt og lavt plantedække 31. august.

Hvad gælder for tilsagn om Pleje af græs og naturarealer?

Støttebetingelserne afhænger af, hvilken type af tilsagn du har.

Afgræsning
For ældre plejegræs-tilsagn (tilsagnstype  56 og 57) gælder, at arealet skulle fremstå med tæt og lavt plantedække 31. august.

Har du 5-årigt tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 66 eller 67) der er indgået i 2015 og frem, er der krav om, at arealet skal fremstå synligt afgræsset senest 15. september 2017. Det gælder dog ikke, hvis du har valgt afgræsningsmetoden med fast græsningstryk. 

Slæt

Har du forpligtigelse til slæt, skal du minimum tage et slæt. Det afslåede plantemateriale skal være fjernet fra arealet senest 15. september. Slæt kan ikke erstattes med afgræsning, men gerne suppleres med afgræsning. For tilsagn indgået i 2014 eller tidligere, dvs. ældre plejegræs-tilsagn (tilsagnstype  56 og 57) skal arealet fremstå med tæt og lavt plantedække 31. august. I disse tilsagn kan slæt godt erstattes med afgræsning. 

Læs faktaark om brak

Læs faktaark om grundbetaling til græsarealer

Læs vejledning om Økologisk Arealtilskud

Læs faktaark  og vejledning om tilsagn om pleje af græs og naturarealer

Læs vejledning for ældre plejegræs-tilsagn (type 56 og 57) samt Omlægningstilskud (type 35)

Læs reglerne om force majeure

Se også plejegræs.dk

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail direktebetalinger@lbst.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU