Gå til hovedindholdet

Husk at indsende gødningsregnskab

Cirka 2.600 landmænd mangler at indsende deres gødningsregnskab for planåret 2016/2017.

Publiceret 6. april 2018

Fristen for at indsende var lørdag den 31. marts 2018. Vi opfordrer derfor til, at du indsender dit gødningsregnskab snarest, hvis du endnu ikke har gjort det.

Alle virksomheder, der er tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal indberette gødningsregnskabet for de planperioder, virksomheden har været tilmeldt registeret. Dette gælder i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Det gælder også, hvis du:

  • Er ophørt med at drive landbrug efter den 1. august i planperioden
  • Har bortforpagtet arealerne efter den 1. august i planperioden
  • Ikke har brugt gødning

Hvis vi kommer på kontrolbesøg efter den 31. marts, og du ikke har udfyldt gødningsregnskab for bedriften, kan der blive tale om overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne og i sidste ende bødesanktion.

Status for landbrugsindberetning.dk

Et mindre antal landmænd oplevede den 31. marts problemer med at indsende gødningsregnskabet via landbrugsindberetning.dk. Problemerne skyldtes et nedbrud i Gødnings- og Husdyrindberetningssystemet (GHI). Systemet kom dog op at køre igen samme aften og er stadig åbent for indsendelser.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til jordbrugskontrol@lbst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU