Gå til hovedindholdet

Husk at du skal tilså blomsterbrak og bestøverbrak og slå dine brakmarker med forårsslåning senest 30. april

Hvis du har anmeldt dine brakmarker med ’forårsslåning’ i fællesskemaet, skal du slå markerne senest 30. april. Hvis du har anmeldt dine brakarealer med enten ’blomsterbrak’ eller ’bestøverbrak’, skal du både jordbehandle og udså en blomsterblanding senest 30.april. Husk, at der på alle brakmarker gælder et slåningsforbud fra 1. maj til og med 31. juli af hensyn til vildtet.

Publiceret 26. april 2018

Har du anmeldt din brakmark som ’forårsslåning’?

Det kan være en fordel for dig at slå dine brakmarker i april måned, hvis du har mulighed for det. Du behøver dermed ikke at slå marken igen i løbet af sommeren. Det kan komme vildtet til gode. 

Marker anmeldt med afgrødekode 338 ”Brak, forårsslåning” eller 339 ”MFO-Brak, forårsslåning” skal du slå i april.

Hvis du allerede har anmeldt din brakmark med afgrødekode 338 eller 339, men du alligevel ikke har mulighed for at slå arealet senest 30. april, kan du frem til 15. maj 2018 rette afgrødekoden til 308 ”MFO-brak, sommerslåning” eller 310 ”Brak, sommerslåning”. Dermed viser du, at du opfylder slåningskravet i perioden 1. august til og med 15. september. 

Har du anmeldt din brakmark som ’blomsterbrak’ eller ’bestøverbrak’?

Ved at udså en blomsterblanding er du med til at gøre noget ekstra for de insekter, som er afhængige af et varieret udbud af blomstrende urter og planter. Vær opmærksom på, at der stilles forskellige krav til blomstersammensætningen, hvad enten du vælger blomsterbrak eller bestøverbrak.  

Blomsterbrak og bestøverbrak

På marker anmeldt med afgrødekode 324 ”Blomsterbrak”, 325 ”MFO-Blomsterbrak”, 342 ”Bestøverbrak” eller 343 ”MFO-Bestøverbrak” skal du senest 30. april opfylde aktivitetskravet ved at jordbehandle og iså en blomsterblanding. 

Hvis du har anmeldt blomsterbrak, skal blandingen bestå af mindst to forskellige frø- og nektarproducerende plantearter pr. m2. Der må ikke anvendes korn, raps eller majs, hverken i renbestand eller i en blanding udelukkende af disse planter. Det er vigtigt at blandingen er jævnt fordelt ud over hele marken, og at det kan konstateres, at der er sket en jordbehandling i forbindelse med udsåningen. 

Hvis du har anmeldt bestøverbrak, skal blandingen bestå af mindst tre forskellige pollen- og nektarproducerende plantearter, som fremgår af en specifik planteartsliste (afsnit 4.6 i Vejledning om grundbetaling 2018). Blandingen skal udgøre minimum 50 % af markens samlede areal i hele vækstperioden, men skal være etableret således, at den fremstår jævnt fordelt udover hele marken. Det skal også kunne konstateres, at der er sket en jordbehandling i forbindelse med udsåningen. 

Hverken på blomsterbrak eller bestøverbrak må der anvendes kløver i renbestand eller blandinger, der tilhører afgrødekategorien ”Græs og andet grøntfoder”. 

Hvis du allerede har pløjet dit areal, men alligevel ikke har mulighed for at udså en blomsterblanding, kan du ikke anvende arealet som hverken brak eller MFO-brak. Du skal så anmelde arealet med en anden afgrødekode. Du kan ændre afgrødekode helt frem til 15. maj 2018. 

Læs mere i faktaarket ”Braklagte arealer” eller i afsnit 3.4 i Vejledning om grundbetaling 2018: 

Faktaark om braklagte arealer

Vejledning om grundbetaling 2018 

Oversigt over frister for brakarealer

Du har mulighed for at anmelde flere forskellige typer af brak. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige frister afhængigt af valgt braktype: 

  • ’Slåningsbrak, forårsslåning’: slåning mindst én gang 1. april til og med 30. april
  • ’Slåningsbrak, sommerslåning’: slåning mindst én gang 1. august til og med 15. september
  • Blomsterbrak: jordbehandling i foråret  og isåning af frø- og nektarproducerende blanding senest 30. april
  • Bestøverbrak: jordbehandling i foråret  og isåning af pollen- og nektarproducerende blanding senest 30. april 

Du kan frit ændre din anmeldte type af brak i fællesskemaet frem til og med 15. maj. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: direktebetalinger@lbst.dk

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU