Gå til hovedindholdet

Husk, at du kun kan købe eller leje betalingsrettigheder, hvis du er aktiv landbruger

Du kan kun få overdraget betalingsrettigheder, hvis du er aktiv landbruger i 2017.

Publiceret 13. februar 2017

Hvis du erhverver betalingsrettigheder efter 1. februar 2017
Vi anbefaler, at du indsender Fællesskema 2017, inden du modtager betalingsrettighederne, uanset om du har søgt grundbetaling i 2016 eller tidligere.

Hvis du erhverver betalingsrettigheder efter 1. februar 2017, men før du har indsendt Fællesskema 2017, modtager både du og overdrager et kvitteringsbrev. Samtidig med at vi sender kvitteringsbrevet, registrerer vi overdragelsen foreløbigt af betalingsrettighederne.

Vi registrerer først overdragelsen endeligt, når du har indsendt Fællesskema 2017, eller når vi modtager dokumentation for, at du er aktiv landbruger. Dokumentationen kan fx være en købskontrakt, en interessentskabskontrakt eller en forpagtningskontrakt. Du kan indsende dokumentationen til arealtilskud@lfst.dk.

Du skal være aktiv landbruger for at købe eller leje betalingsrettigheder

En aktiv landbruger opfylder ét af følgende krav:

  • er berettiget til grundbetaling til minimum 2,00 ha støtteberettiget areal, eller
  • er berettiget til at modtage minimum 300 EUR i slagtepræmier.

Du skal opfylde ét af kravene, når overdrager indsender skemaet med overdragelsen af betalingsrettighederne.

Er du nyetableret landbruger og får overdraget betalingsrettigheder, før du er etableret, skal du opfylde kravet på datoen for overdragelsen og ikke på indsendelsestidspunktet.

Hvis du ikke søger grundbetaling i 2017, skal du opfylde kravet i resten af kalenderåret. Det betyder, at hvis du får overdraget betalingsrettigheder i 2017, skal du opfylde kravet til og med 31. december 2017. 

Du skal tilbageføre betalingsrettighederne inden ansøgningsfristen

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at være aktiv landbruger, kan du senest ved udløb af ansøgningsfristen i 2017 nå at tilbageføre betalingsrettighederne til overdrager.

Ejeren af betalingsrettighederne kan derefter overdrage dem direkte til den landbruger, som driver arealerne i 2017 og søger støtte til arealerne.

Hvis du ikke opfylder betingelsen om at være aktiv landbruger, annullerer vi overdragelsen. Hvis betalingsrettighederne er videreoverdraget, annullerer vi også den overdragelse.

Vil du vide mere?

Du kan læse nærmere om kravet om at være aktiv landbruger i:

Faktaark om betalingsrettigheder i 2017

Du kan også læse mere om reglerne i Vejledning om direkte arealstøtte 2017, afsnit 7.1.

Gå til Vejledning om direkte arealstøtte 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til direktebetalinger@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU