Gå til hovedindholdet

Husk, at du ikke må slå dine braklagte arealer 1. maj til 31. juli

Der er af hensyn til agerlandets mange vilde dyr en forbudsperiode mod slåning på braklagte arealer.

Publiceret 4. maj 2017

Har du arealer, som du har anmeldt med enten almindelig brak eller MFO-brak (både slåningsbrak og blomsterbrak), må du ikke slå dem i perioden 1. maj til 31. juli 2017. Det skyldes hensynet til markvildtet, fx harer, og de jordrugende fugle.  

Du kan undtages fra forbudsperioden mod slåning

Du kan i særlige tilfælde undtages fra forbudsperioden mod slåning. Du må både selektivt slå og selektivt anvende plantebeskyttelsesmidler til nedvisning af dele af en brakmark, hvis du på dine braklagte arealer kan konstatere følgende: 

  1. Der er risiko for krydsbestøvning mellem dine brakmarker og nabomarker med dyrkning af markfrø af græsmarksplanter, bælgplanter og bederoer.
  2. Der er behov for at bekæmpe forskellige, uønskede plantearter (flyvehavre, kæmpebjørneklo, brændenælder eller tidsler).
  3. Du har anlagt vildt- og bivenlige tiltag på brakmarken, fx kortklippede vildtstriber.

I de tre tilfælde ovenfor må du undtagelsesvist gerne fjerne det afslåede plantemateriale fra marken. 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07. 


MENU