Gå til hovedindholdet

Husk, at der er begrænsninger på udnyttelse af MFO-efterafgrøder

Hvis du planlægger at slå eller afgræsse en MFO-efterafgrøde, skal du være opmærksom på nedenstående begrænsninger.

Publiceret 27. juli 2017

Reglerne er nye i 2017 og gælder fremover. 

MFO-græsudlæg, der er sået senest 31. maj eller sået 30. juni i majs

På MFO-græsudlæg må du tage slæt, og du må lade arealerne afgræsse. Du skal dog være opmærksom på, at græsudlægget stadig skal have en tilstrækkelig dækningsgrad for at blive godkendt ved en kontrol. Det betyder fx, at dyretrykket ved afgræsning ikke må være så hårdt, at plantedækket bliver ødelagt. Det skyldes, at græsudlægget kun tilbageholder kvælstof i tilstrækkeligt omfang, hvis det er intakt. 

Du må ikke slå eller afpudse MFO-græsudlæg og efterlade det afslående materiale på arealerne i den periode, hvor MFO-efterafgrøderne skal være på arealet. Det vil sige fra fristen for såning til og med den 19. oktober. Det betyder, at der ikke er begrænsninger i forhold til afpudsning og slåning fra den 20. oktober. 

MFO-efterafgrøde - blandinger

Hvis du har etableret din MFO-efterafgrøde som en blanding, er slæt, slåning og afgræsning ikke tilladt i efterafgrødeperioden fra fristen for såning den 1. eller 20. august til tidligste dato for destruktion den 20. oktober. Du må dog gerne slå MFO-efterafgrøder i tilfælde af frøsætning, hvis plantedækket fortsat opfylder kravene til dækningsgraden. Årsagen til, at det er tilladt at slå MFO-efterafgrøder, hvis de sætter frø, er, at frøspredning fra fx gul sennep ikke er hensigtsmæssigt i forhold til den landbrugsmæssige drift.

Fra den 20. oktober må MFO-efterafgrøder slås i alle tilfælde. 

Baggrund for reglerne

De nye regler kommer, efter at EU-Kommissionen har påpeget et behov for at præcisere de tidligere regler for at sikre MFO-efterafgrødernes miljøeffekt, og de blev offentliggjort i starten af juni.  

Læs et faktaark med en kort beskrivelse af reglerne for de forskellige typer af efterafgrøder.

Du kan læse mere i en tidligere nyhed

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til DirekteBetalinger@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.  


MENU