Gå til hovedindholdet

Har du husket at indberette alle dine tilsagnsmarker?

Har du et miljø- eller økologitilsagn med start 2014 eller 2015, skal du indberette alle dine tilsagnsmarker senest 17. maj 2016. Ellers kan du risikere, at tilsagnet falder bort. Har du ældre tilsagn, gælder der andre frister.

Publiceret 26. april 2016

Hvis du har et miljø- eller økologitilsagn, skal du indberette dine tilsagnsmarker i fællesskemaet.

Hvis du har et tilsagn fra 2015

Du skal være særligt opmærksom, hvis du har et tilsagn fra 2015. Her skal du indberette dit tilsagn senest ved fristen for forsinket indsendelse af fællesskemaet. Denne frist falder i år på en helligdag, 16. maj som er 2. pinsedag, og derfor udløber fristen den første hverdag herefter, dvs. 17. maj 2016. Hvis du ikke overholder denne frist, får du ingen udbetaling, og dit tilsagn kan bortfalde med krav om tilbagebetaling.

Hvis du har et tilsagn fra 2014 eller før
Har du et tilsagn fra 2014 eller før, skal du indberette dine tilsagnsmarker senest 1. august for at opretholde tilsagnet. Du får dog ikke udbetalt tilskud, hvis du indberetter efter 17. maj. Hvis dit tilsagn er fra 2003 eller før, gælder der dog andre regler. Læs mere om tidsfrister for ansøgning om udbetaling og indberetning her.

Hvordan indberetter du dine tilsagnsmarker?
Du indberetter dine marker i fællesskemaet på siderne ”Markplan og grundbetaling” og ”Udbetaling af tilskud, Miljø- og økologitilsagn.” Du skal huske at angive tilsagnstype og tilsagnets udløbsår. Læs mere om, hvordan du udfylder fællesskemaet korrekt i Samlet brugerguide til Fællesskema 2016.

Husk alle marker i tilsagnet – også producentskiftede marker

Det sker, at landmænd indberetter de fleste marker i tilsagnet, men glemmer at indberette enkelte marker. Hvis du ikke indberetter alle dine marker, vil det typisk fremgå af skemaet ”Forskel på registreret og anmeldt tilsagnsareal” på siden ”Udbetaling af tilskud, Miljø- og økologitilsagn” i fællesskemaet. Du vil få en fejl, som du skal tage stilling til, før du kan indsende fællesskemaet. Du kan på siden ”Registrerede tilsagn” i fællesskemaet, se de tilsagn du har registreret. Vi har også oprettet en oversigt på vores hjemmeside, hvor du kan se, hvilke marker vi har registreret på din bedrift. Find oversigten her.

Du skal også huske at indberette de marker i fællesskemaet, som du modtager i et producentskifte. Som nævnt i nyheden Vær opmærksom på producentskifte af arealer med miljø- og økologitilsagn er producentskifte for tilsagn om Økologisk Arealtilskud (type 36 og 37) og Pleje af græs- og naturarealer (type 66 og 67) endnu ikke gennemført. Du kan derfor ikke se de producentskiftede marker på siden ”Registrerede tilsagn” i fællesskemaet eller på vores hjemmeside. Du får dog lidt hjælp fra fællesskemaet, da du får en servicemeddelelse, hvis du har indtegnet en mark på et areal, hvor vi har registreret et tilsagn, og du ikke søger om udbetaling af tilskuddet.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller e-mail: landbrug@naturerhverv.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU