Gå til hovedindholdet

Har du erhvervet betalingsrettigheder og ikke indsendt Fællesskema 2017?

Hvis du har erhvervet betalingsrettigheder, men endnu ikke indsendt et fællesskema i år, modtager du et høringsbrev fra os.

Publiceret 6. april 2017

Ca. 3800 erhververe af betalingsrettigheder har endnu ikke indsendt et fællesskema i år. Vi sender dem et høringsbrev i april eller maj, fordi de skal dokumentere, at de er aktive landbrugere.

Hvis de hverken dokumenterer dette eller indsender Fællesskema 2017 senest 16. maj, annullerer vi overdragelsen.

De erhververe, som har videreoverdraget betalingsrettigheder, modtager høringsbrev først. Det skyldes, at disse overdragelser involverer andre landbrugere.

Erhververe, som har fået godkendt en overdragelse, men efterfølgende videreoverdraget samtlige betalingsrettigheder, modtager også et høringsbrev.

Så få breve som muligt

Vi forsøger at sende så få breve som muligt, men det kan ikke undgås, at vi sender brev til nogle landmænd, som har sendt deres Fællesskema kort tid før, de modtager brevet. Det kan heller ikke undgås, at nogle breve bliver sendt så sent, at erhverver ikke kan nå at tilbageføre betalingsrettighederne før fristen. Erhververne er dog tidligere blevet gjort opmærksom på, at de skal opfylde betingelserne for aktiv landbruger for at modtage betalingsrettigheder. 

Annullering af overdragelser

Vi begynder at annullere de tilbageværende overdragelser efter 16. maj. Erhverver kan få annulleret en overdragelse hurtigere ved at svare på høringsbrevet.

Konsulenter har mulighed for at få en liste over de erhververe, som vil modtage et høringsbrev. Hvis du ønsker en liste, kan du kontakte Signe H. Blegmand på sib@lfst.dk.

Læs mere om betalingsrettigheder, og blandt andet reglerne for aktiv landbruger 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til arealtilskud@lfst.dk.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugs- og Fiskeristyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07.


MENU